er2.jpg
PAŠVALDĪBA
Pašvaldība aicina paust viedokli par elektroskrejriteņu izmantošanas nosacījumiem Ogres novadā PDF Печать E-mail
26.09.2023 19:58
Ogres novada pašvaldība regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par bezatbildīgu elektroskrejriteņu izmantošanu pilsētu teritorijās, kā rezultātā notiek negadījumi, tiek traucēta gājēju un velobraucēju pārvietošanās, tāpat tie tiek atstāti ielu un ceļu krustojumos, zaļajā zonā, iemesti grāvjos un ūdenstilpēs u.tml. Šādas situācijas galvenie iemesli ir elektroskrejriteņu izmantošanas noteikumu trūkums, neatbilstoša infrastruktūra un ierobežota uzlādes staciju pieejamība.  

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumā veiktajiem grozījumiem pašvaldība ir tiesīga noteikt koplietošanas transportlīdzekļu (t.sk. elektroskrejriteņu) izmantošanas noteikumus, ātruma ierobežojuma zonas, novietošanas aizlieguma zonas, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un atbilstību drošības kritērijiem. Lai novērstu tirgus dalībnieku diskrimināciju, radot atšķirīgus konkurences apstākļus un darbības, Konkurences padome iesaka veikt potenciālās elektrisko skrejriteņu izmantošanas kārtības ietekmes, t.sk. uz konkurenci un uzņēmējdarbības vidi, izvērtējumu. Attiecīgi - jebkuram ierobežojuma ir jābūt samērīgam – ir jāizvērtē saprātīgs līdzsvars starp personu (šajā gadījumā elektroskrejriteņu nomas pakalpojuma sniedzēju) pamattiesību ierobežojumu un tām sabiedrības interesēm, kuru dēļ ierobežojums ir radīts.
 
Ogres novadā tiek īstenots projekts Jauniešu garantijas ietvaros PDF Печать E-mail
18.09.2023 21:49
Ogres novadā līdz 2023. gada 30. novembrim sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) tiek īstenots projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001, kas tiek nodrošināts ar Eiropas Sociālā fonda  (ESF) atbalstu.

Projekta atbalsta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. Svarīgi minēt, ka atbalsts tiek sniegts tiem jauniešiem, kuri saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “Proti un Dari” Nr. 8.3.3.0/15/I/001.
 
Iecere par rotaļu laukuma izbūves tiek nodota sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
24.08.2023 22:38
Ogres novada pašvaldība Ogrē, laukumā aiz Ogres novada Kultūras centra, iecerējusi ierīkot interaktīvu bērnu rotaļu laukumu apmēram 1700 m2 platībā senā latviešu koka pils stilizētā veidolā. Ar šo rotaļu laukumu un tā saturu ir paredzēts jau no mazotnes bērniem veidot priekšstatu un izpratni par viņu piederību zemei, kurā dzīvo, mīlestību pret savu novadu un kultūru, ar kuru nākotnē lepoties. 

Piemērotākā vieta – pļava aiz kultūras centra

Izvērtējot Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Ogres pilsētas teritorijā, kuras būtu piemērotas šāda daudzfunkcionālā bērnu rotaļu laukuma izveidei, par piemērotāko atzīta zemes vienība Ogres centrā - Brīvības ielā 15 (pļava aiz Ogres novada Kultūras centra). Saskaņā ar lokālplānojumu šai zemes vienībai funkcionālā zona noteikta Dabas un apstādījumu teritorija un Publiskās apbūves teritorija, kurā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa.
 
Atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta arēna “Ogre” PDF Печать E-mail
20.08.2023 18:12
18. augustā OGRES PILSĒTAS SVĒTKU- ŠEIT DZIMST LEĢENDAS laikā tika atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un Sporta arēna “Ogre” Gunāra Astras ielā 1.

Šajā vēsturiskajā brīdī klātesošos sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka nākamajām paaudzēm svarīgi sniegt zināšanas, un skola ir zināšanu pamats. “Man prieks, ka jaunieši izvēlas dzīvot Ogrē un apgūt zināšanas šajā skolā. Mūsu jaunais sauklis ir Šeit dzimst leģendas, es ceru, ka šajā skolā dzims leģendas.”

Gandarīta par jauno skolu un arēnu ir arī Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča, kura teica lielu paldies pašvaldībai par neatlaidību projekta īstenošanā, būvniekiem par ieguldīto darbu, izglītības pārvaldei un darbiniekiem par atbalstu, jauniešiem un vecākiem par pacietību gaidot jaunas skolas atklāšanu. “Pašvaldība un būvnieki savu darbu paveikuši, tagad mūsu laiks neatlaidīgi un apzinīgi rūpēties par ilgtspējīgu izglītību. Vēlu, lai visai ģimnāzijas saimei šī ēka kļūtu par otrajām mājām, lai šīs izglītības iestādes skolēnu sasniegumi izskanētu visā pasaulē.”
 
 
 
 
Tā kā jaunā izglītības iestāde atrodas ielā, kurai dots Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras vārds, ogrēniešus un viesus ar ēkas atklāšanu sveica arī Gunāra Astras brālis Leons Astra.

Pirms lentas svinīgās pārgriešanas izglītības iestādi un sporta arēnu iesvētīja Lielvārdes ev.lut. baznīcas mācītājs Ingus Dāboliņš. Jaunās ēkas atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, ģimnāzijas direktore I. Zeņkeviča un L. Astra.
 
Pašvaldības policija saņem tehnisko aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai PDF Печать E-mail
01.08.2023 22:33
Ogres novada pašvaldības dome šī gada 30. martā pieņēma lēmumu “Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā valsts atbalsta Zivju fonda pasākumā, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības un kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Minētā Zivju fonda pasākumā Ogres novada pašvaldība īsteno projektu “Ogres novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzības pilnveide 3”. Projekta ietvaros pašvaldība ir iegādājusies aprīkojumu zivju resursu uzraudzībai Ogres novada publiskajās ūdenstilpnēs. Tehniskajā aprīkojumā ietilpst divi tālskati, divas meža kameras, divas video kameras ar SD kartēm, eholote, termokamera, planšetdators un zemūdens drons.
 
“Šeit dzimst leģendas” – Ogrei jauns sauklis ! PDF Печать E-mail
25.07.2023 21:18
20. jūlijā, Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja novada saukli “Šeit dzimst leģendas” un suvenīrus – dekoratīvos šķīvjus. Lēmums tika pieņemts, balstoties uz veikto novada iedzīvotāju aptauju, kurā 81% aptaujas dalībnieki atbalsta jauno saukli, savukārt 80% - suvenīru – dekoratīvo šķīvju – izveidi.

Atgādinām, ka šī gada 13. jūlijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu organizēt rakstveida aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par iecerēto Ogres novada jauno saukli “Šeit dzimst leģendas” un novada suvenīriem – dekoratīvajiem šķīvjiem.

Aptaujā, aizpildot anketu elektroniski vai papīra formātā, varēja piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.
 
Paziņojums par Ogres novada saukļa un novada suvenīru ieceres nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
13.07.2023 21:25
Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 13.07.2023. ārkārtas sēdes lēmumu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek organizēta rakstveida aptauja par ieceri Ogres novada jaunajam sauklim “Šeit dzimst leģendas” un novada suvenīriem – dekoratīvajiem šķīvjiem.

Aptaujā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

Aptauja tiek rīkota laikā no 2023. gada 13. jūlija līdz 2023. gada 19. jūlija plkst.13.00.
 
Par sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti PDF Печать E-mail
11.07.2023 22:46
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs jūlija sākumā tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības un finanšu prorektoru Dr. oec., MBA Artūru Zepu un RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes struktūrvienības Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktoru, Dr.sc.ing., profesoru Egīlu Dzelzīti, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.

Ogres novada pašvaldībai ir izveidojusies plaša sadarbība ar RTU dažādās jomās. Šobrīd uzsāktas sarunas, kā sadarbību varētu izvērst izglītības jomā saistībā ar jauno, labi aprīkoto Ogres Valsts ģimnāzijas ēku, kurā mācības tiks organizētas ar šī gada septembri.
 
Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās skolas un sporta arēnas ēka nodota ekspluatācijā PDF Печать E-mail
25.06.2023 17:05
Jūnija sākumā ekspluatācijā ir nodota jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta arēna “Ogre” Ogrē, G. Astras ielā 1. Ēku svinīga atklāšana paredzēta Ogres pilsētas svētku laikā  18. augustā.

2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu. Pamatojoties uz lēmumu un sagatavoto projekta pieteikumu, 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”.
 
PAR OGRES NOVADA MUZEJU REORGANIZĀCIJU PDF Печать E-mail
16.06.2023 22:16
Ogres novada pašvaldības dome 15. jūnija sēdē pieņēma lēmumu par Ogres novada muzeju reorganizāciju, kā arī atbalstīja sagatavotos priekšlikumus Ogres novada muzeju reorganizācijas īstenošanai.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunajā Ogres novadā ir vairāki pašvaldības muzeji – Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM) un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs (akreditēti līdz 2026. gadam), kā arī pašvaldības iestādes, kas īsteno muzeja funkcijas jeb kultūrmantojuma centri: Birzgales muzejs “Rūķi”, Ķeguma novada muzejs, Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, Ķeipenes kinostacija (S.Eizenšteina komunikāciju centrs), Ikšķiles vidusskolas muzejs, Senlietu istaba Jumpravā, Suntažu pils un muzejs, Taurupes muiža un novadpētniecības muzejs u.c., taču nav akreditēti, kā tas ir noteikts Muzeja likuma 9. pantā - pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas. Atbilstoši likumdošanai muzejam un kultūrmantojuma centram ir atšķirīga struktūra un finansēšanas kārtība.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 48

ĪSUMĀ

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā sestdien, 30. septembrī, no plkst.11.00 līdz 16.00 notiks pasākums ģimenēm ar bērniem „Stabiņš sūnās, galdiņš virsū”, kurā muzeja pedagogi aicinās izzināt sēnes. Ierodoties muzejā, dalībnieki saņem īpaši sagatavotu uzdevumu grāmatiņu. Atrisinājumi kopā ar vecākiem jāmeklē muzeja ekspozīcijās, tos noskaidrot palīdz arī muzeja pedagogi. Šoreiz pētīsim sēņu uzbūvi, mācīsimies, kā atpazīt sēnes un kā tās pareizi sagatavot ēšanai, risināsim sēņu nosaukumu rēbusus, atkārtosim alfabētu un apgūsim piecus gudra sēņotāja padomus. Ikviens varēs pagatavot pastkartīti, ko ar lietderīgu sēņotāja gudrību kādam nosūtīt. Ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no plkst. 11.00 līdz 16.00 (materiālu izsniegšana notiek līdz plkst. 15.30). Uzdevumu izpildīšana aizņems aptuveni 40–60 minūtes.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ