News

er3.jpg
Ogres novadā strauji pieaudzis reģistrēto laulību skaits PDF Печать E-mail
17.01.2023 22:33
Sadarbība ar kaimiņiem – Ogres Centrālās bibliotēkas kolēģiem

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane atgādina, ka nodaļa atrodas jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas telpās Brīvības ielā 35, jo vēl aizvien iedzīvotāji to nereti meklē pašvaldības centrālās administrācijas ēkā.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, V. Leimane stāsta, ka vēl 2022.gada pirmajā pusē darbs bija jāorganizē stingrajos Covid-19 ierobežojumos un priecājas, ka minētajos apstākļos, kad daudzas iestādes kļuva grūti pieejamas, Ogres novadā ne uz brīdi dzimtsarakstu pakalpojumi netika pārtraukti. “Tas mums lielā mērā izdevās, pateicoties Ogres Centrālās bibliotēkas vadītājas Jautrītes Mežjānes sapratnei un pretimnākšanai, palīdzot arī mūsu nodaļas darba organizēšanā. Lai arī ēka apmeklētājiem bija slēgta, tomēr pēc iepriekšēja pieraksta visi, kuriem bija neatliekama dokumentu kārtošana dzimtsarakstu nodaļā, pakalpojumu klātienē saņēma. Te jāpiemin bibliotēkas darbinieces Rita un Aija, kuras bibliotēkas informācijas centrā sagaidīja iedzīvotājus, ziņoja mums uz 2. stāvu un nepieciešamības gadījumos pat palīdzēja aizpildīt veidlapas,” kolēģēm ir pateicīga V.Leimane.

Beidzoties ierobežojumiem, pieauga interese par laulībām

Tiklīdz stingrie ierobežojumi mazinājās un tika atcelti, Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā Ogrē un Lielvārdē pieaudzis pieprasījums pēc laulību reģistrācijas. “Liela daļa pāru gaidīja, kad ierobežojumi beigsies, lai var nosvinēt šos skaistos dzīves svētkus kopā ar viesiem un ar balli, tāpēc gada otrajā pusē novadā reģistrēto laulību skaits strauji pieauga - ja gada pirmajā pusē 161 laulība, tad otrajā pusgadā – jau 310,” situāciju raksturo V. Leimane. Turklāt pieaudzis arī pieprasījums pēc laulību reģistrācijas izbraukumā - lielākoties viesu namos Ķegumā, Tīnūžos, Birzgalē, Tomē un Ogresgalā.

V. Leimane atgādina, ka pirms novadu apvienošanas izbraukuma laulību reģistrācijas vadīja tolaik Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola un vietniece Vita Leimane, Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko, Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valentīna Kābele, Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore, arī Birzgales pagasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Artihoviča. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, apvienojot vēsturisko novadu nodaļas, izbraukuma laulību reģistrācijā visā Ogres novadā dodas tikai vadītājas vietniece Guna Baiko.

Guna Baiko laulības kol
“Bijām nedaudz satraukušās par situāciju, kad sāka pieaugt pieprasījums reģistrēt laulības ārpus nodaļas, jo patiešām milzīgās noslodzes dēļ tepat uz vietas Ogres Tradīciju zālē  lūgumiem nevarējām atsaukties. Pakāpeniski pāriem ieteicām vērsties pie Gunas Baiko, sakot, ka, varbūt viņa var rast iespēju izbraukt ārpus nodaļas, kas arī piepildījās. Pamazām visi izteiktie lūgumi tika izpildīti. Ir gandarījums par paveikto un prieks, ka jauniešu vēlmes ir izdevies piepildīt,” saka V. Leimane. 2022. gadā kopumā notikušas 34 izbraukuma laulības. Nodaļas vadītāja ir ļoti pateicīga kolēģei par uzņemšanos vienai veikt šo atbildīgo un grūto uzdevumu, ko agrāk darīja 6 darbinieces.

V. Leimane uzslavē arī savas kolēģes Ligitu un Valentīnu, kuras pašaizliedzīgi un pēc labākās sirdsapziņas ir strādājušas gan pastiprinātajā slodzē Covid-19 ierobežojumu laikā, gan sastādot simtiem dzimšanas, miršanas un laulību reģistru, vienmēr ir laipnas pret apmeklētājiem un sirsnīgas laulību reģistrāciju brīžos.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces
Piemērotas telpas reģistru grāmatu arhīvam

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja norāda, ka 2020. gadā mainījās likumdošana, nosakot, ka dzimtsarakstu reģistru otrie eksemplāri, kas glabājās Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā, tiek nodoti atpakaļ vēsturisko rajonu dzimtsarakstu nodaļām. Pagājušajā gadā, pateicoties Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Žvīgura un vietnieka Rolanda Elksnīša sapratnei, atsaucībai un atbalstam un Gunas Baiko iniciatīvai tika atrastas un iekārtotas piemērotas telpas Lielvārdē. “Nedaudz vairāk kā 700 reģistru grāmatas, kurās sašūti reģistru otrie eksemplāri, kas sastādīti Ogres rajonā, sākot no 1922. gada, tika nodotas glabāšanai Lielvārdes pārvaldes ēkā. Priekšā vēl ir liels darbs, lai tās visas fondētu un katru aprakstītu. Arī  šis uzdevums būs jāveic Gunai Baiko. Vēlu viņai pacietību un izturību atbildīgajā darbā!” saka V. Leimane.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja piebilst, ka no 2023. gada nodaļa strādā elektroniskās lietvedības reģistrēšanas programmā Namejs, atsakoties no ilggadējās dokumentu reģistrēšanas papīra formātā un uzskata to par labu nodaļas attīstības rādītāju.

Pieredzējušākajam līgavainim 94 gadi

2020. gadā Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles un Ogres novadu dzimtsarakstu nodaļās kopā sastādīti 294 laulību reģistri, gadu vēlāk – 333. Savukārt 2022. gadā jau apvienotajā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā Ogrē un Lielvārdē sastādīts 471 laulību reģistrs. No šīm laulībām 27 notikušas baznīcā un 34 - izbraukumā. 2022. gadā Ogres novadā nav reģistrētas nevienas laulības, kur kāds no jaunlaulātajiem būtu jaunāks par 18 gadiem, bet divos atsevišķos pāros vecākajam līgavainim bija 94 gadi, līgavai – 92 gadi. Vairākas bijušas tādas laulības, kurās viens no laulātajiem stājies laulībā ceturto reizi, bet 10 pāri laulību savā starpā reģistrēja atkārtoti.

Ogres dzimsarakstu nodala 20220722
“Karstākais” laiks, kad laulības reģistrētas Ogres novadā, bija jūlijā, augustā un septembrī, atsevišķās dienās sasniedzot pat 8 laulību reģistrācijas.

No reģistrētajām laulībām 2022.gadā 30 pāri bijuši tādi, kur viens no laulātajiem ir citas valsts piederīgais. Visbiežāk, 11 pāros, viens no laulātajiem bija Krievijas pilsonis, laulājušies arī Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Īrijas, Vācijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Ziemeļmaķedonijas, Uzbekistānas, Dienvidāfrikas un Azerbaidžānas pilsoņi.

2022.gadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā viens pāris atzīmēja savu 5 gadu jeb Koka kāzu jubileju, divi pāri 25 gadu jeb Sudraba kāzu jubileju un viens pāris – 50 gadu jeb Zelta kāzu jubileju. Jāpiebilst, ka pašvaldība Zelta un Dimantu kāzu pāriem no 2017. gada organizē pasākumus, pulcējot šos pārus svinīgā ceremonijā un piešķirot naudas dāvanu.

2022. gadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 130 paziņojumi par laulību šķiršanu.

Jaundzimušo skaits 2022. gadā sarucis

2020. gadā Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles un Ogres novada dzimtsarakstu nodaļās kopā reģistrēti 516 jaundzimušie, gadu vēlāk – 512. 2022. gadā jau apvienotajā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā Ogrē un Lielvārdē reģistrēti 487 jaundzimušie (no tiem 38 deklarēti citos novados), no kuriem 6 dvīņu pāri.

jaundzimuso_davana_dzimtsarakstu_nod
Reģistrējot jaundzimušo Ogres novadā, ģimene no pašvaldības saņem grāmatu “Mūsu bērns”, piemiņas karotīti un dzimšanas apliecības vāciņus. Ģimene saņem arī vienreizējo pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu, kas pirmajam bērnam ir 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro ar nosacījumu, ka bērna  un vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā un bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novadā.

Populārākie vārdi Odrija un Gustavs

2022. gadā Ogres novadā reģistrēto jaundzimušo vidū populārāko vārdu topā meitenēm ir Odrija (11 meitenām), Alise, Dārta (8), Melānija, Elīza, Anna, Marta, Kate, Sofija (7), Olīvija (6). Nereti vecāki saviem bērniem izvēlas dot neparastākus vārdus. 2022. gadā to vidū ir Karine, Tilla, Leila, Vabensija, Naomi, Alta, Heidija un Amina. 27 meitenītēm vecāki piešķīruši dubultvārdus.

2022. gadā populārākie vārdi jaundzimušo zēnu vidū ir Gustavs (10 zēniem), Tomass, Emīls (7), Olivers, Roberts un Gabriels (5). Neparastāko vārdu vidū tādi kā Ītans, Enzo, Endijs, Rendijs un Deimons. Arī zēniem piešķirti dubultvārdi, 2022. gadā – 22 zēniem.

Kā pirmie bērni ģimenē 2022. gadā reģistrēti 129 jaundzimušie, ka otrie – 162, trešie – 109, ceturtie – 37, piektie bērni ģimenē – 6, sestie bērni – 4 un divi kā septītie bērni ģimenē.  

Visvairāk jaundzimušo Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē

Pēc deklarētās dzīvesvietas visvairāk bērni 2022. gadā reģistrēti: Ogrē 181, Ikšķilē 52 un Tīnūžos 20, Lielvārdē 59, Ogresgalā 27, Ķegumā un Suntažos - katrā 14, Birzgalē 13, Lēdmanē 10. Ar deklarēto dzīvesvietu Meņģelē 2022. gadā nav reģistrēts neviens jaundzimušais, Mazozolos – 1, Taurupē – 3 bērniņi.

Mirušo skaits 2022. gadā samazinājies

2020. gadā Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles un Ogres dzimtsarakstu nodaļās kopā sastādīts 791 miršanas reģistrs, gadu vēlāk – 841, 2022. gadā jau apvienotajā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā Ogrē un Lielvārdē sastādīti 718 miršanas reģistri. V. Leimane piebilst, ka mirušo skaita pieaugums 2020. un 2021. gadā saistīts ar Covid-19 uzliesmojumu.

Jaunajā, 2023. gadā, Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane un viņas kolēģes ikvienam novada iedzīvotājam vēl labu veselību, draudzīgu un labvēlīgu savstarpējo sadarbību un mierīgas debesis virs Latvijas zemes, kā arī citur pasaulē.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas kontaktinformācija: www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/dzimtsarakstu-nodala
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ĪSUMĀ

Šī gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada pirmo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 5,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoms par 22% samazinājās ēku būvniecībā, bet inženierbūvniecībā un specializētajos būvdarbos palielinājās attiecīgi par 19% un 3,1%. CSP informē, ka apjoma pieaugumu galvenokārt veicināja saules paneļu un ar tiem saistīto iekārtu uzstādīšana. Inženierbūvniecības apjoma kāpumu noteica pieaugums pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā par 35,2% un ceļu un dzelzceļu būvniecībā par 2,5%. Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada ceturto ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,9%. Ēku būvniecība samazinājās par 16%, inženierbūvniecība - par 15,7%, savukārt specializētie būvdarbi palielinājās par 3,1%.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube