er2.jpg
Bērnudārza darbības nodrošināšanai plāno atsavināt daļu no nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 2, Ogrē PDF Печать E-mail
20.04.2023 22:38
Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 2, Ogrē daļas atsavināšanu paredzētās pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.

2017. gadā Ogres novada pašvaldība no valsts pārņēma nekustamo īpašumu Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, kas sastāv no zemes vienības 6870 m2 platībā un divām būvēm. Šobrīd tiek izstrādāts projekts “Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Mālkalnes pr.10, Ogrē”. Tā ietvaros paredzēts atjaunot ēkas vizuālo stāvokli, uzlabot tās tehnisko un energoefektīvo stāvokli un izveidot pirmsskolas izglītības iestādi 220 bērniem. Lai varētu nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību, nepieciešams izbūvēt piebraucamo ceļu un stāvlaukumu, taču pašlaik to izbūve iespējama vienīgi nekustamajā īpašumā Mālkalnes prospektā 2, Ogrē, kas ir privātīpašums.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem. Līdz ar to, lai nodrošinātu Pašvaldību likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par iedzīvotāju izglītību un par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, 20. aprīļa Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināts sagatavotais lēmumprojekts par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 2, Ogrē sastāvā esošās zemes vienības daļas atsavināšanu ~954 m2 platībā saskaņā ar skici. Gala lēmums tiks pieņemts 27. aprīļa domes sēdē.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ĪSUMĀ

Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют, что годовая инфляция удержалась у отметки 12.1%, и это более медленное отступление инфляции, чем мы ожидали. В мае цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на внушительные 1.2%. Однако зарегистрированный стремительный подъем цен по отношению к апрелю – исключение, которая связано с одноразовыми факторами – завершением введенных зимой мер поддержки правительства, а также дорогими услугами гостиниц на время чемпионата мира по хоккею. В свою очередь, в последующие месяцы прирост цен, скорее всего, существенно затормозит, и цены в ряде групп товаров и услуг даже упадут.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ