er2.jpg
Ogres novadā aktīvi rit būvniecības darbi PDF Печать E-mail
23.04.2023 19:37
20. aprīlī pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Ēkas pārbūve, jaunbūve Suntažu ielā 2, Ogrē

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros Ogrē, Suntažu ielā 2 būvdarbi turpinās divās ēkās - pārbūvējamajā ēkā un jaunbūvē. Pārbūvējamajai ēkā tiek veikta iekšējo komunikāciju un ventilācijas sistēmas montāža, telpu pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana, kā arī fasādes siltināšana. Savukārt jaunbūvē pabeigta iekštelpu komunikāciju izbūve, ieskaitot ventilācijas sistēmu izbūvi, notiek iekštelpu sienu krāsošana un linoleja ieklāšana, kā arī flīzēšana labierīcībās. Atsākta teritorijas labiekārtošana, pabeigta nojumes izbūve dārzā un bruģēšanas darbi, tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt spēļu laukumu.

Būvdarbus veic Personu apvienība “RTS”, darbus plānots pabeigt līdz šī gada maijam.

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies visās piecās ielās. Objektos turpina drenāžas izbūves darbus vēl nepabeigtajos posmos (kopējā izpilde apmēram 80%), atjauno ziemas periodā bojātās ceļa apmales, veic gultnes izbūves darbus ielām un notiek ietvju bruģēšanas darbi. Kvalitātes pārbaudes minerālmateriālu nesošajam pamatam (nestspējas un sablīvējuma pārbaudes) tiks veiktas piemērotos laika apstākļos un pirms asfaltbetona seguma izbūves. 

Stacijas ielas pārbūves darbi Lielvārdē 19.04.2023.
Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT Sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM Meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”. Visu ielu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz  jūlija beigām.


Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros tiek veikti lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai, tāpēc šajā posmā ir vienvirziena satiksmes organizācija.

Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembrim.


Saules prospekta pārbūve Ogrē

Pārbūves darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti 17. aprīlī. Šobrīd tiek gatavotas bortu līnijas, liktas ceļu apmales, kā arī veikti sagatavošanās darbi lietus kanalizācijas spiedvada izbūvei caur privātīpašumu.

Projekta ietvaros ir veikti neplānoti papilddarbi, kas radušies būvdarbu izpildes procesā un kuru izpilde ir nepieciešama kvalitatīvu būvdarbu nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka veiktie papilddarbi nebija paredzēti projektā, to apmaksai nepieciešams papildfinansējums. 20. aprīļa Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināts sagatavotais lēmumprojekts par papildu finansējuma piešķiršanu 64 129,21 eiro  apjomā no Ogres novada pašvaldības budžeta 2023. gadam “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē 27. aprīlī.

Līgums par ielas pārbūvi 700 metru  garumā  (posmos starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu un posmā starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu) noslēgts 2022. gada jūlijā ar SIA “MRG Būve”, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada jūlijam.

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Veikta būvkonstrukciju un arhitektūras sadaļu ekspertīze un sniegts pozitīvs slēdziens, kas ir nodots izskatīšanai būvvaldē. Pabeigti sporta zāles vēdināmās fasādes apdares darbi, tiek veikta komunikāciju iestrāde (apkure, ūdensvads, kanalizācija), aizmūrētas un sašaurinātas ailes, izveidoti jaunā korpusa pamati. Tuvākajā laikā tiks izveidota betona josla zem 1. stāva sijām pa ēkas perimetru un logu augšējiem laidumiem. Pēc betona joslas izveides tiks uzsākta pirmā stāva pārseguma izbūve. Paralēli norit ēkas vecā korpusa esošās apdares demontāžas darbi.

Kaibalas skolas pārbūves darbi 20.04.2023.
Aprīļa sākumā, uzsākot fasādes izbūves darbus, ēkas vecākajai daļai ir konstatētas vairākas būvkonstrukciju nepilnības, kas ir būtiski saistītas ar otrā stāva sienu stabilitāti. Pašlaik tiek meklēti risinājumi esošo koka konstrukciju nostiprināšanai, kā arī jaunu izbūvei. Saistībā ar neparedzētiem darbiem būvuzņēmējs veic provizoriskus aprēķinus par papildus izmaksām.

Uzsākot darbus pie apkures sistēmas un siltummezgla pilnveidošanas, tika konstatēts, ka esošie ūdenssildāmie katli nav pielietojami turpmākai ekspluatācijai. Atbilstoši veiktajiem būvdarbu izmaksu aprēķiniem jauna siltummezgla izveidei papildus nepieciešami 14 904,54 eiro ar PVN. 20. aprīļa Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika atbalstīts sagatavotais lēmumprojekts par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu  no Ogres novada pašvaldības budžeta 2023. gadam “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Gala lēmums tiks pieņemts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 27. aprīlī.

Līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “KUUM” noslēgts 2022. gada novembrī, pārbūves darbus bija paredzēts pabeigt līdz 2023. gada augustam. Ņemot vērā radušos sarežģījumus, ir noslēgta papildu vienošanās, pagarinot izpildes termiņu līdz šī gada beigām.


Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvniecības darbi turpinās arī ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Ēkā notiek sienu apmešanas darbi, ģipškartona starpsienu izbūve, logu stiklojuma montāža un aiļu izbūve, jumta siltinājuma un membrānas izbūves darbi, kā arī elektroinstalācijas un ārējo elektrotīklu izbūve. Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī.  Pašlaik notiek moduļu tipu sagatavošana, daļēji veikti koku un krūmu zāģēšanas darbi, kā arī notiek gatavošanās mobilizācijas darbiem. Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši no tā noslēgšanas dienas.


Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

Objektā turpinās ventilācijas un ugunsdrošības sistēmu palaišana un ieregulēšana, sākusies teritorijas labiekārtošanas atlikušo darbu izpilde. Maija sākumā plānots uzsākt skolas un sporta ēkas nodošanu ekspluatācijā, pieaicinot Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjus. Šobrīd turpinās aprīkojuma un mēbelējuma iegādes iepirkumu procedūras, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana, līgumu slēgšana par aprīkojuma piegādēm un uzstādīšanu, ir uzsākusies atsevišķu aprīkojuma līgumu izpilde, notiek iebūvējamo mēbeļu ražošana. Ēku pilnīga aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām ilgs līdz šī gada jūlijam. 2023./2024. mācību gadu plānots uzsākt jaunajās telpās. Būvdarbu veikšanas ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “MONUM”. 
Обновлено 23.04.2023 20:36
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ĪSUMĀ

Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют, что годовая инфляция удержалась у отметки 12.1%, и это более медленное отступление инфляции, чем мы ожидали. В мае цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на внушительные 1.2%. Однако зарегистрированный стремительный подъем цен по отношению к апрелю – исключение, которая связано с одноразовыми факторами – завершением введенных зимой мер поддержки правительства, а также дорогими услугами гостиниц на время чемпионата мира по хоккею. В свою очередь, в последующие месяцы прирост цен, скорее всего, существенно затормозит, и цены в ряде групп товаров и услуг даже упадут.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ