er2.jpg
Ogres novada pašvaldība atbalsta topošos skolotājus PDF Печать E-mail
11.06.2023 19:25
Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, Ogres novada pašvaldība 2022.gadā izveidoja atbalstu jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. Lai pārrunātu studiju gaitu un nākotnes ieceres, vakar, 8. jūnijā, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs un vadītāja vietniece Sandra Grunte Ogres novada Jauniešu mājā tikās ar jaunajām pedagoģēm Daci Daukšti, Elīnu Krastiņu un Sandu Bemberi, kuras šobrīd saņem pašvaldības stipendiju, studējot un iegūstot pedagogam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju.

No 2022./2023. studiju gada Ogres novada pašvaldība piešķir stipendijas studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas programmas, pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ne mazāk kā divus gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina kvalifikācijas ieguvi.

Jau pavisam drīz sāksies jauna pieteikšanās pašvaldības atbalstam – pieteikumus varēs iesniegt no 1. jūlija līdz 31. augustam.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzinīgi vērtē Ogres novada domes lēmumu atbalstīt jaunos pedagogus: "Ogres novada domes lēmums par stipendiju piešķiršanu topošajiem pedagogiem ir tālredzīgs solis novada izglītības sistēmas stabilitātē un attīstībā, kas vērsts uz jaunu, talantīgu un perspektīvu speciālistu ienākšanu nozarē."

I.Grigorjevs uzsver, ka skolotāju kopiena būtiski noveco, tāpēc jāveicina jauno skolotāju izglītošana, piesaiste un profesijas popularizēšana. “Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām pedagoģijas studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada izglītības iestādēs. Atbalsts jaunajiem speciālistiem ir vērtīgs rīks, kā motivēt un sniegt atbalstu jaunajiem speciālistiem, kas vēlas savu nākotni saistīt ar pedagoģiju,” uzsver I.Grigorjevs.

S.Grunte informē, ka šajā mācību gadā pašvaldības stipendijas studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, saņem 4 studentes. 2023./2024. mācību gadā pašvaldības stipendiju plānots piešķirt vēl 5 studentiem. “Šī ir lieliska iespēja jaunajiem pedagogiem saņemt pašvaldības atbalstu kvalifikācijas iegūšanai. Aizvadītajā gadā saņēmām 16 studentu pieteikumus pašvaldības stipendijai. Ogres novada pašvaldība arvien meklē dažādus veidus, kā piesaistīt jaunus cilvēkus skolotāja profesijai. Būtiski, ka stipendiju var saņemt tikai klātienes studenti,” uzsver S.Grunte.

Sarunas laikā tika pārrunāts studiju process, gūtās atziņas, diskutēts par skolotāja profesijas nākotni, jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, topošo studentu motivāciju apgūt pedagoģiju, kā arī meklēti veidi, kā piesaistīt jaunus skolotājus. Studentes pateicās Ogres novada pašvaldībai par sniegto atbalstu.

D. Daukšte ir no Aglonas un šobrīd 2. kursā iegūst profesionālo bakalauru Latvijas Universitātes programmā “Sākumizglītības skolotājs”. Lai arī šobrīd studente dzīvo Salaspilī, nākotnē vēlētos dzīvot Ogrē. Daces mamma ir sākumskolas skolotāja, kas ļāva jaunietei ielūkoties skolas dzīvē un skolotāja profesijā. Dacei ļoti patīk darbs ar bērniem, īpašu gandarījumu sniedz bērnu labie vārdi par interesanti aizvadītu mācību stundu.

Arī ogrēniete E. Krastiņa ir izvēlējusies turpināt dzimtas profesiju, Latvijas Universitātes 2. kursā apgūstot matemātikas un angļu valodas skolotāja profesijai nepieciešamo kvalifikāciju. Elīna atklāj, ka lielākajai daļai kursa biedru ģimenē ir vēl kāds skolotājs, kas ļāvis ieskatīties šīs profesijas aizkulisēs. Doma mācīties par pedagogu bijusi vienmēr. Mācoties 1. kursā, studente piedalījās projektā “Pumpurs”, sniedzot skolēniem individuālu atbalstu mācībās. Savukārt aizvadītajā vasarā Elīna saņēma piedāvājumu mācīt matemātiku 4. klases skolēniem Ogres 1.vidusskolā. Arī pati jaunā pedagoģe pabeigusi Ogres 1. vidusskolu un atzīst, ka ir tik interesanti vērot, kā pašas skolotāji kļuvuši par kolēģiem, uzsverot, ka kolēģi vienmēr padalīsies ar vērtīgiem padomiem un ieteikumiem, kas noder mācību procesā.

Savukārt ikšķiliete S. Bembere tieši bērnu kopšanas atvaļinājumā sapratusi, ka viņu saista darbs ar bērniem. Iepriekš Santa bija grāmatvede un viņa atzīst, ka vienmēr saistījis darbs ar skaitļiem, tāpēc izvēlējusies apgūt matemātikas skolotāja profesiju Latvijas Universitātē. No šī gada janvāra jaunā pedagoģe strādā Ikšķiles vidusskolā, sākumā kā skolotāja palīgs, bet nu jau kā matemātikas skolotāja 5. un 6. klases skolēniem, kas sniedz lielisku ieskatu izvēlētajā profesijā. “Skolas vide mani vienmēr ir uzrunājusi un aicinājusi. Darbs skolā ir tik interesants. Bērni vienā klasē var būt tik dažādi, katram nepieciešama sava pieeja,” atklāj Santa.

Arī nākamajā mācību gadā stipendiju konkursa kārtībā atbalstu varēs saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

imatrikulēts studiju programmā;
no studiju 1. kursa 2. semestra studējošajam nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu un sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums par iepriekšējo studiju semestri nav zemāks par 7 ballēm;
pēc augstskolas absolvēšanas stipendijas saņēmējs apņemas turpmākos 2 gadus pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves vai 3 gadus pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ieguves strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm.
Stipendija prioritāri tiek piešķirta studējošajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kurš ir ieguvis vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm, secīgi ievērojot šādas prioritātes:

augstāks sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums;
studējošais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
studējošā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
Stipendijai var pieteikties arī studējošie, kuru deklarētā dzīvesvieta nav novada administratīvajā teritorijā, bet prioritāte būs tiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kuri ir ieguvuši vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm.

Informācija pie pieteikšanos pašvaldības atbalstam jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ĪSUMĀ

No 2023. gada 5. oktobra līdz 2024. gada 14. janvārim Latvijas Keramikas biennāles ietvaros Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) būs skatāma Korejas mūsdienu keramikas mākslas izstāde “Pašterapija”, kas veido stāstu par mākslinieku izjūtām saistībā ar laika mūžīgo ritējumu un esības brīža skaudro apzināšanos. Izstādes mērķis ir izzināt Korejas keramikas mākslas tradīcijas un iezīmēt tās turpmāko pārvērtību ceļu mūsdienās, kad nozaru sinerģijas ietekmē robežas starp mākslas veidiem kļūst neskaidras. Ekspozīcijas kodolu sastāda avangarda mākslinieki – “robežpārkāpēji”, kas atkāpjas no Korejas keramikas darināšanas kanoniem un pievēršas laikmetīgai pašizteiksmei.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ