News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
29.06.2023 21:39
Pašvaldību likuma 44.panta pirmā daļa noteic, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Lai noteiktu kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā Daugavas daļā lejpus Ķeguma HES, ir sagatavots saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES” projekts un paskaidrojuma raksts.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt licencētās makšķerēšanas kārtību, tai skaitā makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu par makšķerēšanas atļaujas izsniegšanu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 13. jūlijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
nosūtot Ogres novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .