News

er3.jpg
Aktuālie būvniecības darbi Ogres novadā PDF Печать E-mail
27.08.2023 19:16
24. augustā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

ĒKU PĀRBŪVE

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvdarbi turpinās ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Pašlaik tiek veikti iekšējie apdares darbi, fasādes siltināšana un teritorijas labiekārtošanas darbi. Septembrī paredzēts uzsākt darbus pie ieejas elementu izbūves.

Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Pabeigta tērauda siju uzstādīšana, sienu mūrēšana, jaunā korpusa pārseguma betonēšana. Turpinās lietus ūdens kanalizācijas tīklu sakārtošanas darbi, fasādes apdares darbi, silto grīdu un ēku pamatu siltināšanas darbi.

Būvdarbu veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās, pirmās kārtas pārbūves darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām. 

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Objektā ir izbūvēti siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli līdz jaunās ēkas pamatiem. Pašreiz tiek veikta ēku pamatu izbūve un siltināšana. Septembrī plānots uzsākt moduļu piegādi un montāžu.

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī.  Līguma izpildes termiņš 2024. gada 30. aprīlis. Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pienem-lemumus-par-pasvaldiba-lidzfinansejuma-apjomu-jauna-bernudarza-celtniecibai-lielvarde-un-kaibalas-skolas-parbuvei

 

IELU PĀRBŪVE

Saules prospekta pārbūve Ogrē

Noslēgumam tuvojas Saules prospekta pārbūves darbi, tiek novērsti defekti, kas saistīti ar iesēdumiem bruģakmens segumā un lietus ūdens novadi. Pašlaik tiek gatavoti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvdarbu veicējs ir SIA “MRG Būve”. 

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Uzvaras ielā būvdarbi ir pabeigti, tiek veikta objekta sakopšanas darbi, lai ielu varētu nodot ekspluatācijā.

Rembates ielā notiek sagatavošanās darbi bruģakmens seguma ieklāšanai un ielas asfaltēšanai.

Meža ielā daļēji ir veikti ielas konstruktīvo kārtu un gājēju ietves izbūves darbi. Iela tiek gatavota asfaltēšanas un bruģēšanas darbu uzsākšanai.

Ņemot vērā kavējumus darba izpildē, ar Rembates un Meža ielas pārbūves darbu veicēju būvuzņēmēju “DSM Meistari” regulāri notiek sanāksmes, lai pārrunātu būvdarbu norisi.

Stacijas ielā ir pabeigta asfalta virskārtas izbūve, nepieciešams veikt papildu darbus, kas saistīti ar vājas nespējas grunts izņemšanu no pārbūvējamās ceļa daļas, kā arī nepieciešama papildu materiālu piegāde, lai nodrošinātu kvalitatīva asfalta seguma ieklāšanu.

Andreja Pumpura ielā turpinās ielas konstruktīvās kārtas izbūve, lai septembrī varētu uzsākt asfaltbetona virskārtas izbūvi. Ņemot vērā nesakritības šīs ielas pārbūves un ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvniecības projektos, nepieciešams veikt papildu darbus.  

Apkopojot piecu pārbūvējamo ielu Lielvārdē ieslēgto un izslēgto darbu tāmes, konstatēts, ka trijās ielās ir līdzekļu ietaupījums, bet divās ielās (Andreja Pumpura ielā un Stacijas ielā) ir nepieciešams papildu finansējums, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. 24. augusta Finanšu komitejas sēdē tika atbalstīts sagatavotais lēmumprojekts par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu 77 144,31 eiro (ar PVN) apmērā šo ielu kvalitatīvai pārbūvei no Ogres novada pašvaldības budžeta 2023. gadam “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Gala lēmums tiks pieņemts 31. augusta domes sēdē.

Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT Sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM Meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”. 

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros tiek veikti konstruktīvo kārtu un apakšzemes komunikāciju izbūves darbi un komunikāciju pieslēgšana privātīpašumiem. Šis objekts ir sarežģīts paugurainā reljefa un lietus laikā paaugstinātā ūdens daudzuma dēļ. Līdz ziemai plānots izbūvēt ielas konstruktīvo kārtu, lai ziemas periodā šo ielu varētu uzturēt un iedzīvotāji pa to pārvietoties.
 

ĪSUMĀ

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (14222). No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Armands (4779), Alīna (2744), Sandris (1373) un Gundega (1319). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Tāle (7), Klementīne (10), Bārbala (15), Rūsiņš (20), Ritums (33), Nameda (42), Līksma (51), Jurgita (60), Armanda (69) un Raina (95). Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 904 Jurģi, 621 Terēze, 546 Visvalži, 486 Georgi un 185 Raimondas.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ