er2.jpg
Būs pieejams finansējums cilvēku ar invaliditāti mājokļu pielāgošanai PDF Печать E-mail
05.09.2023 15:33
259 personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, tiks nodrošināts atbalsts mājokļu pielāgošanai, šādi uzlabojot viņu nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti.
To nosaka “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 5. septembrī, pieņemti valdības sēdē.
 
“Šis finansējums mājokļa pielāgošanai ir vajadzīga un laba iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot savu dzīves telpu. Tas ir būtisks finansiāls atbalsts dzīves kvalitātes paaugstināšanai, jo mēs visi zinām, cik svarīgi sadzīvē ir ērts un pieejams telpu iekārtojums, kas netraucē ikdienas gaitas,” uzsver labklājības ministre Evika Siliņa.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna finansējuma atbalstu šim nolūkam saņems pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības vai pašvaldību kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu. 
Noteikumi nosaka katrai pašvaldībai paredzēto mērķa grupas personu, kuru mājokļos var veikt pielāgojumus, skaitu. Mērķa grupas personu atlasi plānots organizēt visā Latvijā, iesaistot visas pašvaldības, jo pašvaldībām ir pieejama informācija par savā administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Lai noteiktu personas, kuras varēs iesaistīt investīcijas projektā, vispirms pašvaldību sociālais dienests organizēs mērķa grupas personu atlasi, kā arī veiks mājokļu apsekošanu. Investīcijas ietvaros būs iespējams veikt mērķa grupas personu mājokļu ārējās un iekšējās vides pielāgošanu šo personu vajadzībām, tai skaitā veikt būvniecības darbus vai veikt vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu vides piekļūstamības nodrošināšanai.
Šai investīcijai ir plānoti - 4 739 441 eiro no ANM, valsts budžeta finansējums  – 995 283 eiro. Viena mājokļa pielāgošanai paredzēti 18 299 eiro.

 

ĪSUMĀ

No 2023. gada 5. oktobra līdz 2024. gada 14. janvārim Latvijas Keramikas biennāles ietvaros Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) būs skatāma Korejas mūsdienu keramikas mākslas izstāde “Pašterapija”, kas veido stāstu par mākslinieku izjūtām saistībā ar laika mūžīgo ritējumu un esības brīža skaudro apzināšanos. Izstādes mērķis ir izzināt Korejas keramikas mākslas tradīcijas un iezīmēt tās turpmāko pārvērtību ceļu mūsdienās, kad nozaru sinerģijas ietekmē robežas starp mākslas veidiem kļūst neskaidras. Ekspozīcijas kodolu sastāda avangarda mākslinieki – “robežpārkāpēji”, kas atkāpjas no Korejas keramikas darināšanas kanoniem un pievēršas laikmetīgai pašizteiksmei.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ