er3.jpg
Ogres novadā tiek īstenots projekts Jauniešu garantijas ietvaros PDF Печать E-mail
18.09.2023 21:49
Ogres novadā līdz 2023. gada 30. novembrim sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) tiek īstenots projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001, kas tiek nodrošināts ar Eiropas Sociālā fonda  (ESF) atbalstu.

Projekta atbalsta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. Svarīgi minēt, ka atbalsts tiek sniegts tiem jauniešiem, kuri saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “Proti un Dari” Nr. 8.3.3.0/15/I/001.

Ogres novadā projekta īstenošana tika uzsākta šī gada aprīlī. Jauniešiem vairāku mēnešu garumā ir sniegts mentoru atbalsts, lai labāk adaptētos darba tirgū, gūtu pārliecību par saviem spēkiem un saņemtu atbalsta sajūtu šī svarīgā dzīves notikuma sākuma posmā. Projekta ietvaros atbalstu jauniešiem sniedz mentores - Gunita Bogdanova, Ramona Leitāne, Ilona Reinholde, Luīze Taube, Ilze Konovalova un Gita Beļinska. Jauniešiem papildus ieguvums ir projekta piedāvātā iespēja nepieciešamības gadījumā, bez maksas saņemt konkrētu jomu speciālistu konsultācijas, piemēram, karjeras konsultanta, psihologa vai jurista konsultācijas.

Mentore Luīza Taube
Mentore Luīza Taube no Lielvārdes uzsver, ka lielākajai daļai šo jauniešu šī ir pirmā pieredze, kad viņi ir kļuvuši par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajām personām: "Ir svarīgi sniegt visu iespējamo atbalstu jauniešiem tieši darba uzsākšanas sākuma posmā, jo bieži vien jaunieti var samulsināt pat vienkāršas lietas, kā rezultātā rodas nepārliecinātība par saviem spēkiem, noslēgtība un pat vēlme pamest darbu vai atteikties no sākotnējās uzņēmējdarbības ieceres. Mūsu mentoru darbs ir palīdzēt jauniešiem risināt situācijas darba vidē sākot no komunikācijas barjeras ar kolēģiem, dažādiem darba pieredzes apgūšanas aspektiem, mobilitātes risinājumiem, psiholoģiskajiem jautājumiem. Šo jauniešu dzīves apstākļi un iespējas ir dažādas, un mūsu lielākais devums viņiem ir atbalsta pleca nodrošināšana, lai jaunieši justos droši jautāt pēc palīdzības jebkādu sev svarīgu jautājumu risināšanā, lai varētu pēc iespējas ātrāk nostabilizēties jaunajās darba vietās, aprastu ar jaunajiem dzīves apstākļiem un veidotu stipru pamatu sev zem kājām. Darbs jebkuram no mums sniedz ne tikai pašrealizēšanos, prasmju apgūšanu, bet ir arī pamats stabilai un nodrošinātai nākotnei!”

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar valstspilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.
 

ĪSUMĀ

Teju puse Latvijas iedzīvotāju jeb 48 % domā, ka viņiem ir salīdzinoši laba veselība, taču pilnīgi veseli jūtas vien 13 % aptaujāto. Savukārt četri no desmit iedzīvotājiem (38 %) uzskata, ka viņiem ir slikta veselība – kā drīzāk sliktu savu veselību vērtē trešdaļa (28 %) aptaujāto, bet kā pavisam sliktu – 9 %, liecina Mana aptieka & Apotheka nu jau astotā ikgadējā Veselības indeksa pētījuma dati.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ