er3.jpg
Neatkarības laukums – vēsturiski nozīmīga Ogres pilsētas daļa PDF Печать E-mail
27.09.2023 21:06
gres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 21. septembrī tika atbalstīts sagatavotais lēmumprojekts atcelt novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta lēmumu par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases Ogres novada pašvaldības prioritārajam investīciju projektam “Rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē” un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis skaidroja, ka šādu lēmumu ietekmējuši dažādi faktori, tomēr ideja par centrālā rotaļu laukuma izbūvi joprojām ir spēkā: “Ogre ir valstspilsēta, kuru nepieciešams arī atbilstoši attīstīt. Viens no elementiem ir pilsētas centrālā bērnu laukuma izveide, jo svarīgi ieguldīt naudu mūsu bērnu izglītošanā, iedzīvinot bērnu, jauniešu atpūtas vietās vietējās kultūras vērtības un varoņus. Aptaujas laikā iedzīvotāji sniedza dažādus ieteikumus rotaļu laukuma uzlabošanai, piemēram, skatuves un labierīcību izbūve, kas maina būvdarbu apjomu un izmaksas. Pašlaik šis projekts tiek izņemts no prioritāro projektu saraksta, lai to pilnveidotu un pakāpeniski attīstītu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm.”

Finanšu komiteja arī atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par projekta “Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas, Ogrē pārbūve” apstiprināšanu kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu, un tā īstenošanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1 500 000,00 eiro apmērā vidējā termiņā (2023.-2024.gads) no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025. gada 1. janvārim, kā arī paredzēt pašvaldības 2023. gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 18 530,00 eiro apmēram, un 2024. gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 510 108,00 eiro apmēram.

Pirms balsošanas E. Helmanis atzīmēja, ka svarīgi atdzīvināt un sakārtot šīs pilsētas daļu, kur vēsturiski valdīja liela rosība un savulaik bija pilsētas centrs. Tagad tā ir pamesta, novārtā atstāta un mirusi. Tā kā jau ir izstrādāts būvprojekts par Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūvi un labiekārtošanu, šo projektu nepieciešams iekļaut kā prioritāru projektu, lai to varētu pēc iespējas ātrāk īstenot.

Ņemot vērā darbu izmaksas, apjomu un iespējas piesaistīt finansējumu dažādu projektu ietvaros, Finanšu komiteja atbalstīja paredzētos grozījumus Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, projektu “Bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošana Operetes teātra funkcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” sadalot divās kārtās - viena no tām paredz bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošanu Muzikālā teātra funkcijai, savukārt otrā - Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūve.
  

“Neatkarības laukums” ir teritorija Brīvības ielas daļā, posmā no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu. Laukumam šāds nosaukums piešķirts ar 2021. gada 20. maija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, tādejādi atbalstot biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”* ierosinājumu par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu”.

Atbilstoši lēmumam par Ogrei vēsturiski nozīmīgu vietu atzīstama vieta, kas saistās ar vienu no pirmajām tautas sanākšanām, kad 1988. gada 18. novembrī Ogrē, tagadējā Brīvības un Rīgas ielu krustojumā, vienkopus pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem, kad toreizējā Ogres Tautas nama tornī tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts, tās neatkarības pasludināšanas un atjaunošanas nozīmi, kas balstīta uz vēsturiskiem notikumiem, kā arī izrādot cieņu Latvijas valsts dibinātājiem un tās neatkarības atjaunotājiem.

Jāpiebilst, ka 2021. gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par bijušā Ogres Tautas nama, Rīgas ielā 15, Ogrē, atsavināšanu, lai to pārbūvētu par Operetes un muzikālo teātri. Pašvaldība plāno attīstīt bijušā Ogres Tautas nama pieguļošo teritoriju un infrastruktūru atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām. Neatkarības laukumu plānots izmantot svinīgām norisēm, tādejādi veidosies vienots pilsētvides vēsturiskā centra labiekārtojuma ansamblis, kam būs gan praktiska, gan simboliska nozīme.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vairākkārt ir norādījis, ka tieši šī pilsētas daļa savulaik bija Ogres pilsētas centrs un mūsu uzdevums ir to sakārtot. Ogres Tautas nams ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums, kas celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpēc svarīgi ir šo ēku saglabāt.

Šī gada 21. septembrī Finanšu komiteja atbalstīja paredzētos grozījumus Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, projektu “Bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošana Operetes teātra funkcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” sadalot divās kārtās – viena no tām paredz bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošanu Muzikālā teātra funkcijai, savukārt otra - Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūvi. Tā kā jau ir izstrādāts Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojekts, šo projektu paredzēts iekļaut Investīciju plānā kā prioritāru projektu, lai to varētu pēc iespējas ātrāk īstenot. Par paredzētajām izmaiņām gala lēmums tiks pieņemts 28. septembra pašvaldības domes sēdē.

 

ĪSUMĀ

Teju puse Latvijas iedzīvotāju jeb 48 % domā, ka viņiem ir salīdzinoši laba veselība, taču pilnīgi veseli jūtas vien 13 % aptaujāto. Savukārt četri no desmit iedzīvotājiem (38 %) uzskata, ka viņiem ir slikta veselība – kā drīzāk sliktu savu veselību vērtē trešdaļa (28 %) aptaujāto, bet kā pavisam sliktu – 9 %, liecina Mana aptieka & Apotheka nu jau astotā ikgadējā Veselības indeksa pētījuma dati.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ