News

er3.jpg
Ogres Zelta liepa gaida apmeklētājus! PDF Печать E-mail
03.12.2023 20:01
Ogres novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti apmeklēt Ogres Zelta liepu (Brīvības iela 18, Ogre), tādejādi atbalstot cilvēkus ar īpašajām vajadzībām.

Mēs ne tikai dosim viņiem nopelnīt iztiku, bet arī realizēt sevi, iekļauties darba tirgū un justies sabiedrībai noderīgiem!

Šī gada sākumā Ogres novada pašvaldībai tika apstiprināts projekts “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt Ogres un Hāpsalu pašvaldību personāla kapacitāti, radīt vienlīdzīgu iespēju ienākumu gūšanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām videi, veicināt integrāciju, īstenojot apmācību programmas un izstrādājot plānu cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai.

Projekta ietvaros piesaistītais ERAF finansējums ir 69 993,60 eiro, valsts līdzfinansējums - 4 691 eiro, Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums - 4 691 eiro, Hāpsalu pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 8 116,40 eiro.

Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti atbilst pašvaldības deleģētajām funkcijām Sabiedrībai un tai noteiktajiem darbības virzieniem, proti:

nodrošināt dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, atbilstoši to spējām un kvalifikācijai;
veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām;
nodrošināt apmācības iespējas potenciālajiem darba devējiem darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu;
nodrošināt izpratni par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība, u.c.) un praktiskās apmācības iespējas dažādām sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;
veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.

 

ĪSUMĀ

Valsts ieņēmumu dienests (VID) piektdien ir sācis hipotekārā kredīta procentu kompensācijas izmaksas, un jau ir veikti 842 maksājumi par kopējo summu 179 726,37 eiro. Izmaksas tiek veiktas saskaņā ar sarakstiem, ko līdz 10.aprīlim VID iesniedza kredītiestādes. Kompensācijas tiks izmaksātas pakāpeniski līdz 30.aprīlim. Par šo gadu naudu savā kontā hipotekāro kredītu ņēmēji saņems četras reizes - aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ