News

er3.jpg
Spānijas Karalistes vēstnieks Ogrē PDF Печать E-mail
07.03.2024 22:40
4. martā Ogres novada pašvaldībā tika uzņemts Spānijas Karalistes vēstnieks Latvijā Manuels Alams Oreness, kurš viesojās mūsu pilsētā, vēloties gūt priekšstatu par Ogres novadu un izzināt iespējas sadarbības attīstībai.

Vizīte aizsākās ar pašvaldības vadības un vēstnieka oficiālo tikšanos. Tās laikā domes priekšsēdētājs īsumā iepazīstināja vēstnieku ar Ogres novada būtiskajām iezīmēm un pauda vēlmi sadarboties ar Spāniju, īpaši akcentējot pieredzes apmaiņu un sadarbību izglītības un jaunatnes jomā. “Mēs vēršam mūsu attīstību tieši uz jaunatni, uz to, lai jaunieši mācītos labā skolā, apmeklētu labu bibliotēku, iegūtu labas zināšanas, jo viņi būs nākošie, kas veidos ne tikai mūsu pagastu un novadu, bet arī mūsu valsti,” teica E. Helmanis.

Vēstnieks Manuels Alama Oreness, pateicoties par ielūgumu un sniegto iespēju iepazīties ar Ogri, uzsvēra spāņu valodas lielo nozīmi pasaulē un informēja par Spānijas vēstniecības centieniem veicināt spāņu valodas apguves pieejamību Latvijas izglītības iestādēs. “Lai mēs varētu veicināt spāņu valodas klātbūtni Latvijas izglītības sistēmā, ir svarīgi, lai tā būtu oficiāli iekļauta izglītības saturā. Lai gan Izglītības likums nosaka, ka skolās var mācīt jebkurā no Eiropas Savienības valodām, šobrīd tikai angļu, vācu un franču valodas ir reglamentētas saistībā ar eksāmenu kārtošanu un diplomu iegūšanu. Sarunās ar Izglītības un zinātnes ministriju esam panākuši, ka arī spāņu valodu iekļaus mācību programmās kā otro svešvalodu,” esošo situāciju izklāstīja M. A. Oreness. Vienlaikus vēstnieks vērsa uzmanību uz to, ka sadarbībai nebūtu jāaprobežojas tikai ar valodas apguvi; ir arī citi virzieni, kuros iespējams attīstīt abpusēju sadarbību, piemēram, Eiropas Savienības piedāvātās skolu apmaiņas programmas, atsevišķas ekonomikas nozares u.c.  

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī tāda abām pusēm aktuāla tēma kā krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, kā arī Spānijas un Latvijas sniegtā palīdzība kara skartajai valstij.

Vizītes turpinājumā vēstnieks apmeklēja vairākas Ogres pilsētā esošās izglītības un kultūras iestādes. Kā pirmā no tām bija Ogres Centrālā bibliotēka, kur domes priekšsēdētājs viesim izrādīja mūsdienīgo, energoefektīvo ēku un stāstīja par ēkas tapšanas procesu. Vēstnieks ar lielu interesi uzzināja vairāk arī par bibliotēkas veikto darbu bibliotekāro pakalpojumu un kultūrizglītojošu aktivitāšu nodrošināšanā dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem, kā arī aplūkoja lasītājiem pieejamos ar Spāniju saistītos materiālus – valodas apguves rokasgrāmatas, ceļojumu literatūru, kā arī spāņu rakstnieku darbu tulkojumus. Papildinot bibliotēkas krājumu, M. A. Oreness tai dāvināja divas grāmatas spāņu valodā.

Ogres Valsts ģimnāzijā Spānijas Karalistes vēstnieks tika iepazīstināts ar jauno, moderno izglītības iestādi un tajā notiekošo mācību procesu, kā arī ar līdzās esošo sporta arēnu, kur vēroja arī basketbola kluba “Ogre” treniņa norisi. Ogres Valsts ģimnāzija lielu vērību velta projektu darbam, iesaistoties dažādos Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos. To ietvaros ģimnāzijai izveidojusies laba sadarbība arī ar Spāniju, un vairākos projektos kā partneri ir iesaistītas šīs dienvidu valsts skolas.

Noslēdzot vizīti, M. A. Oreness viesojās Ogres Vēstures un mākslas muzejā, kur skatīja Ogres pilsētas kultūrvēsturiskajai attīstībai veltīto pastāvīgo ekspozīciju „Pietura Ogre”, kā arī muzejā izvietotās aktuālās izstādes – “Apsolītā zeme”, kas apvieno Aivara Slišāna fotogrāfijas un Māra Grosbaha zemes instalāciju, un “Dieva Zīmes”, kurā izstādīti Vinetas Grozas un viņas audzēkņa Valda Putniņa stiklā veidotie mākslas darbi. Tiekoties ar muzeja pārstāvjiem, tika apspriestas iespējas veidot sadarbību kultūras jomā, tostarp mākslas izstāžu veidošanā.

Vēstnieks Manuels Alama Oreness pauda gandarījumu par Ogres apmeklējumu un vizītes laikā redzēto, novērtējot Ogres novada straujo attīstību un veiktos ieguldījumus kultūras un izglītības jomas attīstībā.
 

ĪSUMĀ

Valsts ieņēmumu dienests (VID) piektdien ir sācis hipotekārā kredīta procentu kompensācijas izmaksas, un jau ir veikti 842 maksājumi par kopējo summu 179 726,37 eiro. Izmaksas tiek veiktas saskaņā ar sarakstiem, ko līdz 10.aprīlim VID iesniedza kredītiestādes. Kompensācijas tiks izmaksātas pakāpeniski līdz 30.aprīlim. Par šo gadu naudu savā kontā hipotekāro kredītu ņēmēji saņems četras reizes - aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ