News

er3.jpg
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atklātā vēstule satiksmes ministram PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:51
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas doto uzdevumu par vienotas valsts politikas realizēšanu iekšzemes pasažieru pārvadājumu jomā, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Direkcija) ir organizējusi atklāto konkursu un 2021. gada 9. aprīlī noslēgusi līgumu Nr. ATD/ST-2021/03-Ogre, Aizkraukle “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”” (turpmāk – Līgums) ar akciju sabiedrību “Liepājas autobusu parks” (turpmāk – Pārvadātājs). Direkcija iepirkuma dokumentācijas izstrādē nav iesaistījusi Ogres novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība), pat nekonsultējoties ar Pašvaldību maršrutu tīkla un pieturvietu plānošanā.

Kopš 2022. gada 1. jūlija, kad Līgums ar Pārvadātāju stājās spēkā, Ogres novada iedzīvotāji ir nonākuši ķīlnieku lomā – regulārās reisu neizpildes, novēlota vai iztrūkstoša informācija par atceltajiem reisiem, neatbilstoša izmēra un sēdvietu skaita autobusi, biļešu neizsniegšana un citi pārkāpumi ir būtiski ietekmējuši iedzīvotāju ikdienu. 

Pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies šīs problēmas risināšanā, gan aicinot iedzīvotājus ziņot par reisu neizpildēm un citiem Pārvadātāja pārkāpumiem, gan sarunās un oficiālā sarakstē ar Direkciju un Pārvadātāju (31.08.2023. vēstule Nr. 2-5.1/2160 “Par sabiedriskā transporta gatavību darbam uz 01.09.2023. Ogres novadā” Liepājas autobusu parkam; 11.09.2023. vēstule Nr. 2-5.1/2233 “Par sabiedriskā transporta pieejamību Ogres novadā” Autotransporta direkcijai; 22.09.2023. vēstule Nr. 2-5.1/2362 “Par sabiedriskā transporta pieejamību Ogres novadā” Autotransporta direkcijai; 19.02.2024. vēstule Nr. 2-5.1/405 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nenodrošināšanu” Autotransporta direkcijai (kopijas: Vidzemes plānošanas reģionam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai).)

Neskatoties uz pašvaldības daudzkārtējiem centieniem vērst gan Pārvadātāja, gan Direkcijas uzmanību uz sabiedriskā transporta kvalitatīvu pieejamību Ogres novadā, iedzīvotāji joprojām ikdienā saskaras ar Pārvadātāja nespēju nodrošināt kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību. Īpaši satraucoši ir tas, ka cieš sociāli mazaizsargātās personu grupas – bērni, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem sabiedriskais transports ir ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Pašvaldība veicina sabiedriskā transporta izmantošanu novadā, piešķirot līdzfinansējumu, taču esošā situācija ir pilnīgi nepieņemama – Pārvadātājs pārkāpj iedzīvotāju tiesības saņemt drošu un paredzamu sabiedriskā transporta pakalpojumu, kas nekādā veidā neveicina sabiedriskā transporta izmantošanu. Līdz šim no Direkcijas un Pārvadātāja esam saņēmuši tikai “atrakstīšanos” un nekādi uzlabojumi nav veikti, gluži pretēji – kopš 2024. gada sākuma situācija ir tikai pasliktinājusies, jo bez konsultēšanās ar Pašvaldību autobusi vairs neapstājas pieturvietās, kuras Direkcija Līgumā ar Pārvadātāju nav iekļāvusi, tādējādi būtiski ietekmējot iedzīvotāju mobilitāti. Pašvaldība katru dienu no iedzīvotājiem un iestādēm saņem 4-5 pamatotas sūdzības rakstiski, kā arī telefona zvanus par reisu neizpildēm, neizsniegtām biļetēm un citiem pārkāpumiem.

Direkcija ir valsts kapitālsabiedrība, kurā Satiksmes ministrijai pieder 100% valsts kapitāla daļu, tāpēc vēršos pie Jums kā atbildīgās amatpersonas un aicinu Jūs, ministra kungs, personīgi ierasties vizītē Ogres novada pašvaldībā, lai runātu ar Pašvaldību un mūsu iedzīvotājiem un risinātu samilzušās problēmas pēc būtības, kā vienu no iespējām izskatot Līguma starp Direkciju un Pārvadātāju pirmstermiņa izbeigšanu. Sagaidām no Jums aktīvu rīcību un konstruktīvu problēmas risinājumu! Atbildi lūdzu sniegt steidzamības kārtībā, jo Ogres novada iedzīvotājiem uz darbu, uz skolu, pie ārsta un citur ir jātiek katru dienu, nevis kaut kad tālā nākotnē, kad beigsies Līgums ar Pārvadātāju, kurš saskaņā ar šobrīd noslēgtā Līguma nosacījumiem ir spēkā vēl līdz pat 2032. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis
 

ĪSUMĀ

Valsts ieņēmumu dienests (VID) piektdien ir sācis hipotekārā kredīta procentu kompensācijas izmaksas, un jau ir veikti 842 maksājumi par kopējo summu 179 726,37 eiro. Izmaksas tiek veiktas saskaņā ar sarakstiem, ko līdz 10.aprīlim VID iesniedza kredītiestādes. Kompensācijas tiks izmaksātas pakāpeniski līdz 30.aprīlim. Par šo gadu naudu savā kontā hipotekāro kredītu ņēmēji saņems četras reizes - aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ