News

er3.jpg
Unikāla pavārgrāmata pieejama lasītājiem PDF Печать E-mail
10.04.2024 22:55
Pirmo reizi kopš “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” izdošanas 18. gadsimtā veikts tās pilna apmēra pārveidojums jaunajā drukā
Vidzemes plānošanas reģiona rosināts, pirmo reizi kopš pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” iespiešanas 1795. gadā, ir veikts tās pilna apmēra pārveidojums latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu.
 

Līdz šim pavārgrāmatas oriģināls bija pieejams pētniekiem vien divos eksemplāros Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā un viens eksemplārs LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu krājumā.

 

Līdz ar publiski pieejamu publikāciju ar 414 senajām ēdienu receptēm varēs iepazīties ikviens gastronomijas interesents.

 

Pārveidojumu gatavojot, saglabāts tulkotāja K. Hardera lietotais oriģinālais izteiksmes veids. Teksta labākai uztveramībai tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas normām.

 

Pavārgrāmatas teksts līdz ar to ir kļuvis raitāk lasāms un saprotamāks. Savukārt mūsdienās svešie un retāk zināmie vārdi un vārdu savienojumi apkopoti pavārgrāmatas pielikumā iekļautajā vārdnīcā. Lejupielādei: https://ej.uz/pirma_pavargramata 
Ērtai šķirstīšanai internetvidē: www.issuu.com