News

er3.jpg
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” plānotie būvdarbi Ogres novada teritorijā PDF Печать E-mail
11.04.2024 20:41
Atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) mājaslapā publicētajai informācijai šogad Ogres novadā valsts ceļu tīklā plānots veikt vairāku ceļa posmu pārbūves un atjaunošanas darbus, kā arī Suntažos veikt ceļu krustojuma pārbūvi par rotācijas apli.

15. aprīlī paredzēts uzsākt reģionālā valsts autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) ceļa pārbūvi posmā no Tīnūžiem līdz šosejai Rīga-Ērgļi (P4). Tā ievaros tiks veikta jauna autoceļa seguma izbūve, ceļa pieslēgumu un nobrauktuvju pārbūve, autobusa pieturvietu pārbūve, ceļa aprīkojuma (ceļa zīmes, barjeras, signālstabiņi, marķējumi) izveide. Līgums ar CBF SIA “Binders” tika noslēgts šī gada februārī, darbus paredzēts veikt līdz šī gada beigām.

Tuvākajā laikā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies valsts vietējā autoceļa Koknese–Vērene–Madliena–Suntaži (V920) pārbūves darbi posmā no Lauberes līdz Suntažiem (40,450 – 48,050 km). To rezultātā tiks pārbūvētas ceļa konstruktīvās kārtas, nesaistīta minerālmateriāla seguma vietā izbūvējot asfaltbetona segumu divās kārtās. Tāpat tiks sakārtota ūdens atvade, pārbūvētas caurtekas, autobusu pieturvietas u.c. nepieciešamie darbi. Atbilstoši 2023. gada septembrī ar CBF  SIA “Binders” noslēgtajam līgumam darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada augusta beigām.

Satiksmes drošības uzlabošanai par rotācijas apli tiks pārbūvēts autoceļu Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) un Rīga–Ērgļi (P4) krustojums Suntažos. Par būvdarbu veikšanu marta sākumā tika izsludināts atklāts konkurss, šobrīd notiek iesniegto pieteikumu izvērtēšana. 

Šogad Ogres novada teritorijā plānots atjaunot asfaltbetona segumu valsts vietējā autoceļa Ogre-Viskāļi-Koknese (V996) posmā no Viskāļiem līdz Lēdmanei (28,710 – 29,180 km) un valsts vietējā autoceļa Madliena-Lēdmane (V972) posmā no Bekām līdz Lēdmanei (9,70 – 11,900 km).

KONTEKSTS

LVC norāda, ka šogad plāno veikt dažādu veidu darbus aptuveni 450 kilometros valsts autoceļu un 12 tiltiem. Plašākie darbi notiks uz reģionālajiem autoceļiem – 220 kilometros – un uz valsts vietējiem autoceļiem – 159 kilometros. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiks 71 kilometrā.

No šiem 450 kilometriem valsts ceļu 193 kilometros atjaunos asfaltbetona segumu, 123 kilometrus pārbūvēs, savukārt 67 kilometriem grants ceļu veiks divkārtu virsmas apstrādi. Taps arī gājēju un velosipēdistu infrastruktūra kopumā 24 kilometru garumā. Tiks pārbūvēti pieci tilti, vēl septiņus nojauks un uzbūvēs no jauna. Būvdarbi jau ir uzsākti 7 valsts ceļu posmos, kā arī uz 3 tiltiem.

Kopumā valsts ceļu tīklā šogad tiek plānoti kapitālieguldījumi 163 miljonu eiro apjomā, tai skaitā 47 miljoni eiro ir prognozētais ES Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums. 

Fokuss uz valsts vietējās un reģionālās nozīmes autoceļiem skaidrojams ar finansējuma struktūru – šogad no valsts budžeta ir pieejams par trīs miljoniem eiro vairāk tieši vietējās mobilitātes nodrošināšanai un pagastu centru savienošanas programmas realizācijai. Savukārt valsts reģionālajos ceļos liela daļa ieguldījumu tiek veikti administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros.

Valsts autoceļu būvdarbu plānošana notiek atbilstoši Valsts galveno autoceļu attīstības stratēģijai 2020–2040, Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģijai 2027, kā arī Investīciju programmai autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.  Stratēģijas tiek realizētas ar vidējā termiņa budžetam pakārtotajām trīs gadu būvdarbu programmām. LVC inženieri katru gadu izstrādā autoceļu rekonstrukcijas un atjaunošanas trīs gadu programmas, kuras tiek secīgi pārskatītas un koriģētas atbilstoši reālajai situācijai un pieejamajam finansējumam.

Kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma valsts autoceļi ir uzturēti nepietiekama finansējuma apstākļos, tāpēc būvdarbi tiek veikti prioritārā secībā, izvērtējot katra ceļa posma tehniskos kritērijus. Vairāk informācijas par būvdarbu plānošanu šeit: https://lvceli.lv/buj/ka-izvelas-kurus-autocelus-remontes/buvdarbu-planosana/.

Karte ar šogad valsts ceļu tīklā plānotajiem būvdarbiem pieejama LVC mājaslapā: https://lvceli.lv/#_buvobjekti.