News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību studējošajiem projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.04.2024 20:59
Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 15. jūnijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.15/2023 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”.

Izvērtējot esošo pieredzi saistošos noteikumu piemērošanā, Ogres novada Izglītības pārvalde konstatējusi, ka nepieciešams veikt izmaiņas, lai pilnveidotu atbalsta sistēmu jaunu kvalificētu pedagogu piesaistei Ogres novada izglītības iestādēs.

Ogres novada Izglītības pārvalde secinājusi, ka netiek sasniegts sākotnēji plānotais mērķis piesaistīt dabaszinātņu, tehnoloģiju un valodu jomas pedagogus, ja stipendijas piešķiršanas nosacījums ir tikai izglītības ieguve pilna laika klātienes augstākās izglītības programmās. Ņemot vērā valstī esošo ekonomisko situāciju, daudzi studenti izvēlas studēt nepilna laika studiju programmās, līdz ar to vajadzētu paplašināt iespējamo stipendijas saņēmēju pretendentu grupu - pilna un nepilna laika studiju programmās studējošie. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts arī noteikt prioritāri atbalstāmās pedagogu kvalifikācijas atbilstoši turpmākās darbības izglītības pakāpei un veidam - vispārējā pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pedagogs, pirmsskolas izglītības iestādes pedagogs, profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogs.

Sagatavots saistošo noteikumu “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 15. jūnija saistošajos noteikumos “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”” projekts un paskaidrojuma raksts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 3. maijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .