News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai Печать E-mail
18.04.2024 21:00
Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 27. janvārī pieņēma saistošos noteikumus Nr.1/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem”, savukārt 2022. gada 28. jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem””.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Nr. 9.2.2.1/15I/002 īstenošanu Ogres novada pašvaldībā izveidota jauna sociālo pakalpojumu infrastruktūra un Ogres novada Sociālajam dienestam ir jāuzsāk jaunu sociālo pakalpojumu sniegšana, nodrošinot grupu dzīvokļu un atelpas brīža pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Poruka ielā 1, Ogrē, dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Suntažu ielā 2, Ogrē.

Ņemot vērā augstāk minēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par sociālajiem pakalpojumiem”, papildināta VII. nodaļa ar speciālistiem, kuri sniegs sociālos rehabilitācijas pakalpojumus sociālā rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, papildināts ar XXII. nodaļu “Atelpas brīža pakalpojums pilngadīgām personām,” XXIII. nodaļu “Grupu dzīvokļa pakalpojums” un XXIV. nodaļu “Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, kā arī veikti redakcionāli labojumi, kas precizē, bet būtiski nemaina sociālo pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un pakalpojumu saņēmēju loku, saglabājot iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas kārtību.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 3. maijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .