News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.04.2024 21:08
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 33/2021 “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai”. Tie tika izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas ir zaudējis spēku, līdz ar to spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Pamatojoties uz augstākminēto, sagatavots saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai” un paskaidrojuma raksta projekts.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai, un izglītības iestādēm, kuras īsteno programmas Ogres novada administratīvajā teritorijā Ogres novadā deklarētiem izglītojamajiem no piecu līdz divdesmit viena gada vecumam.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 3. maijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .