News

er3.jpg
Iecelta Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece PDF Печать E-mail
25.04.2024 19:20
25. aprīlī Ogres novada pašvaldība domes sēdē pieņemts lēmums ar 2024. gada 30. aprīli pārcelt  Ķeguma Tautas nama vadītāju Daci Māliņu Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieka kultūras jomā amatā, ļaujot šo amatu savienot ar domes deputātes amatu.

Ogres novada pašvaldība šī gada martā izsludināja atklātu konkursu uz Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieka kultūras jomā amatu. Izvērtējot saņemtos pretendentu pieteikumus, vērtēšanas komisija konstatēja, ka pretendenti neatbilst izvirzītajām prasībām, un nolēma konkursu izbeigt bez rezultāta.

Atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajam, lai nodrošinātu labu pārvaldību un veicinātu darbinieka kvalifikācijas izaugsmi, darbinieku, neizsludinot atklātu konkursu un motivējot pārcelšanas pieļaujamību un lietderību, var pārcelt jebkurā citā pašvaldības amatā atbilstoši viņa spējām un kvalifikācijai tajā pašā vai citā iestādē. Balsoties uz likumā noteikto, tika saņemts Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas Marikas Zeimules ierosinājums viņas vietnieka amatā pārcelt D. Māliņu.

D. Māliņa ir arī Ogres novada pašvaldības domes deputāte, tomēr, izvērtējot likumos noteiktās prasības, nepastāv aizliegums domes deputātam pašvaldībā, kuras domē viņš ir ievēlēts, ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka amatu, kas realizē pašvaldības autonomu funkciju – sniedz iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmē pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniedz atbalstu kultūras norisēm, ja nepastāv citi ierobežojumi. D. Māliņas pienākums ir jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām.

D. Māliņa Liepājas Pedagoģijas augstskolā (tagadējā Liepājas Universitātē) ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu kultūras vadībā, studējusi Latvijas Kultūras koledžā par svētku režisoru, kultūras menedžeri.

Līdzšinējā pieredze saistīta ar Ogres novada kultūras un pašvaldības darbu. Kopš 2012. gada ir gūta pieredze kā Kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Ķeguma novada domē. Kopš 2018. gada viņa vada Ķeguma Tautas namu. Viņas ilggadējā pieredze darbojoties kultūras nozarē tieši Ogres novada teritorijā veido labus priekšnosacījumus, lai sekmīgi  un atbildīgi realizētu Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldei uzticētos uzdevumus.