News

er3.jpg
Maijā siltumenerģijas tarifi samazināsies 18 komersantiem PDF Печать E-mail
01.05.2024 22:17
Apkures sezona 2023./2024.gadā noslēgsies ar siltumenerģijas tarifu samazinājumu 18 komersantiem vairākās apdzīvotās vietās. Salīdzinot ar iepriekšējās apkures sezonas noslēgumu, š.g. maijā tarifi būs vidēji par 22% zemāki – no 110 EUR/MWh pirms gada uz 86 EUR/MWh apkures sezonas beigās. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) turpina ik nedēļu saņemt izvērtēšanai jaunus tarifu projektus.
“Vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā ik mēnesi kopš 2022. gada beigām samazinājies un, spriežot pēc šobrīd vērtēšanā esošajiem tarifu projektiem, vēl nedaudz samazināsies. No 2022. gada novembra, kad vidējais siltumenerģijas tarifs sasniedza līdz šim augstāko līmeni 131 EUR/MWh, šogad maijā tas būs samazinājies jau līdz 86 EUR/MWh. Neskatoties uz kurināmā cenas samazināšanos tirgū, izmaiņas tarifos Latvijā ir atšķirīgas un galalietotāju rēķinos nonāk ar dažu mēnešu nobīdi. To ietekmē gan katra komersanta individuāli izvēlētais kurināmais, gan pieejas kurināmā iegādē – cenu fiksējot vai izmantojot biržas cenu,” komentē SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.
Vairākiem komersantiem siltumenerģijas tarifs maijā, salīdzinot ar šī gada aprīli, samazināsies pat robežās 14–26%, ņemot vērā, ka ir noslēgti jauni līgumi par kurināmā piegādi. Iepriekšējie līgumi par kurināmā iegādi bija noslēgti ilgākam laikam, bieži visai apkures sezonai, kā rezultātā cenas saglabājot nemainīgas vairākus mēnešus. Ir arī komersanti, kuriem izmaiņas nav tik straujas, ņemot vērā, ka tās notikušas pakāpeniski jau iepriekšējos mēnešos.
 
“Iepriekšējā gadā mainīgie tirgus apstākļi un neskaidrā ģeopolitiskā situācija lika siltumapgādes komersantiem būt piesardzīgiem un noslēgt ilgtermiņa kurināmā piegādes līgumus par fiksētu cenu. Beidzoties iepriekšējiem līgumiem par kurināmā piegādi, tiek slēgti jauni, un tam ir būtiska ietekme uz siltumenerģijas tarifiem, ņemot vērā šķeldas un dabasgāzes cenas samazināšanos. Noslēdzot šo apkures sezonu un domājot par nākamo, siltumapgādes komersantiem izaicinājums ir rast piemērotāko risinājumu iespējami zemākai kurināmā cenai iedzīvotāju interesēs – pirkt kurināmo īstermiņa darījumos vai iepirkt uzreiz visai sezonai, tādējādi nofiksējot arī garantētu cenu,” norāda A. Ozola.
 
Vienlaikus, lai arī, pateicoties kurināmā cenas izmaiņām, šobrīd siltumenerģijas tarifi lielākoties samazinās, droši var prognozēt, ka tie vairs nebūs tādā līmenī, kā, piemēram, 2021. gadā. Izmaksu pieaugums vērojams citās komersantu izmaksās saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu. Šo izmaksu – darba samaksa, remontdarbi, banku kredītprocenti u.c. – pieaugums atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas bez kurināmā ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās.
 
Zināmās izmaiņas maijā*
No š.g. 1. maija siltumenerģijas tarifs zemāks būs – Ikšķilē par 23% (69,47 EUR/MWh), Dobelē, Krimūnās un Tērvetē par 21% (66,15 EUR/MWh), Jūrmalā par 20% (70,99 EUR/MWh), Daugavpilī par 19% (65,86 EUR/MWh), Cēsīs par 14% (71,12 EUR/MWh), Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā par 8% (59,53 EUR/MWh), Gulbenē par 6% (71,42 EUR/MWh), Grobiņā, Kapsēdē, Cimdeniekos un Robežniekos par 4% (93,20 EUR/MWh), Jēkabpilī, Kūkās un Spunģēnos par 4% (58,56 EUR/MWh), Kocēnos par 3% (69,52 EUR/MWh), Salaspilī un Saulkalnē par 2% (69,90 EUR/MWh), Valmierā un Viestura laukumā par 0,9% (71,92 EUR/MWh).
Savukārt no š.g. 2. maija tarifs samazināsies Olainē un Pārolainē par 26% (66,19 EUR/MWh), Jaunolainē un Stūnīšos par 1% (88,03 EUR/MWh), no 3. maija – Talsos par 8% (70,77 EUR/MWh), no 4. maija – Balvos par 8% (67,56 EUR/MWh), no 5. maija – Brocēnos par 0,2% (89,90 EUR/MWh), no 7. maija – Ludzā par 3% (75,45 EUR/MWh) un no 9. maija – Ilūkstē par 17% (74,85 EUR/MWh).
SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties atkarībā no kurināmā cenas. Ja jaunā kurināmā faktiskā cena ir augstāka par to, kas iepriekš iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir tiesības noteikt augstāku tarifu. Savukārt, ja faktiskā kurināmā cena ir zemāka par iepriekš piemēroto tarifā, komersantam ir pienākums lietotājiem piemērot zemāku tarifu. SPRK, izvērtējot iesniegtos tarifu projektus, seko līdzi – ja kādam komersantam kurināmā cena ir augstāka par šī brīža tirgus cenu, tad SPRK prasa skaidrojumu.
SPRK vērtēšanā šobrīd (29.04.24.) ir 19 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un četri komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti.
SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.