News

er3.jpg
Izmaiņas Ogres novada pašvaldības domes sastāvā PDF Печать E-mail
02.05.2024 20:55
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 25. aprīlī pieņemts lēmums deputātes par Daces Kļaviņas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, kas noteic, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

Novada pašvaldības dome D. Kļaviņas iesniegumu par pilnvaru nolikšanu pirms termiņa saņēma šī gada 11. aprīlī, kurā D. Kļaviņa informēja, ka ar šī gada 8. aprīlī viņa ir iecelta Ministru prezidentes parlamentārā sekretāra amatā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi nepieļauj parlamentārā sekretāra amatu savienot ar pašvaldības domes deputāta amatu.

D. Kļaviņa novada pašvaldības domē vadīja Sociālo un veselības jautājumu komiteju.

D. Kļaviņa pateicās visiem vēlētājiem, kas uzticēja viņai pārstāvēt viņu intereses Ogres novada pašvaldības domē, kā arī par sadarbību visiem politiskās partijas “Jaunā VIENOTĪBA” komandas dalībniekiem. D. Kļaviņa pateicās arī novada domes deputātiem un darbiniekiem par cieņpilnu attieksmi pret viņas darbu. Viņa atzīmēja, ka infrastruktūra ir tikai čaula, tāpēc vēlēja vairāk ieguldīt cilvēkos, personālā un pakalpojumos, kas piepilda šo čaulu ar saturu.

Tā kā D. Kļaviņa Ogres novada pašvaldības domē tika ievēlēta no politiskās partijas “Jaunā VIENOTĪBA” kandidātu saraksta, tad saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmajā daļā noteikto viņas vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša saraksta.

Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka nākamais pēc saņemto balsu skaita politiskās partijas “Jaunā VIENOTĪBA” kandidātu sarakstā ir Igors Miglinieks, kurš ir piekritis uzsākt Ogres novada pašvaldības domes deputāta pienākumu izpildi.