News

er3.jpg
Ogre atjaunos vēsturisko centru PDF Печать E-mail
02.05.2024 20:57
Jau tuvākajā laikā tiks uzsākta vērienīga projekta īstenošana, kas būtiski uzlabos Ogres vizuālo identitāti, sakārtojot teritoriju, kas skar Rīgas ielas, Kalna prospekta, Grīvas prospekta, Skolas ielas un Brīvības ielas posmus.

Galvenās aktivitātes:

Brīvības ielā Neatkarības laukuma izveide un tam pieguļošās teritorijas pārbūve;
Brīvības ceļa ekspozīcija Brīvības ielā 2, kas kopā ar laukumu veidos vienotu ansambli;
Rotaļu laukuma un autostāvlaukuma izbūve Brīvības ielā 3, rotaļu laukumā iedzīvinot rožu tēmu;
Bijušā Ogres Tautas nama Rīgas ielā 15 pārbūve, kas pārtaps par muzikālo teātri.
Noslēdzoties šī projekta īstenošanai, Ogre atgūs daļu no zaudētās un šobrīd vāji izmantotās pilsētas daļas, kas, savienojoties ar jau esošo pilsētas Brīvības ielas gājēju posmu, pārtaps par vienotu un dzīvu pilsētas daļu. Tajā labi jutīsies kā pilsētas viesi, tā arī Ogres iedzīvotāji, kas būs ieguvuši pilsētvides telpu izziņai, kultūrai un atpūtai.

“Agrāk šī ārtelpas daļa bija pilsētas centrs, tajā bija dzīvība. Tagad tā kļuvusi par degradētu teritoriju. Dosim šai pilsētas daļai otro elpu!” tā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Būvprojekta vienotais nosaukums ir “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā”. Teritorijas pārbūve norisināsies pakāpeniski vairākos posmos. Kopējais plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2027. gadam.

Teritorijas attīstības koncepts
Projekta īstenošana tiks uzsākta ar Neatkarības laukuma izveidi un tam pieguļošās teritorijas pārbūvi. Neatkarības laukums ir teritorija Brīvības ielas daļā, posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai. Laukumam šāds nosaukums piešķirts ar 2021. gada 20. maija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, tādejādi atbalstot biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”[1] ierosinājumu par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu.

Laukuma plānošanas pamatprincipi:

Droša un gājējam (it īpaši bērniem) pieejama vide, saglabāta esošā ikdienas gājēju kustība;
Ērti pieejama, pārredzama autostāvvieta, nodrošinot norobežojošus stādījumus no rotaļu telpas;
Patīkama, atraktīva ārtelpa ar aktīvām un pasīvām atpūtas vietām;
Atbilstoša funkcionālā un atmosfēriskā apgaismojuma infrastruktūra;
Reprezentatīvu un viegli kopjamu apstādījumu plānošana, krāšņu rožu dobju izveide.