News

er3.jpg
Plānotās ūdens līmeņu pazemināšanas Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs PDF Печать E-mail
21.05.2024 22:38
AS "Latvenergo" informē, ka 2024. gada vasarā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē ir paredzēts ūdens līmeņa pazeminājums hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbu veikšanai no 12. augusta līdz 27. septembrim. Ķeguma HES ūdenslīmenis tiks īslaicīgi pazemināts septembrī, savukārt Rīgas HES pazeminājums nav plānots.

Lai HES ūdenskrātuvju līmeņa svārstības pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotājus un tūrisma pakalpojuma sniedzējus, vienlaicīgi turpinot nodrošināt valsts enerģētiskajai neatkarībai svarīgas funkcijas, AS "Latvenergo" informē par plānotajām ūdens līmeņa pazemināšanām Pļaviņu HES ūdenskrātuvē 2024. gadā.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai, un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, AS "Latvenergo" 2024. gada vasaras sezonā īstenos būvju atjaunošanas un uzturēšanas darbus Pļaviņu HES, pazeminot ūdenslīmeni zem ikdienā ierastā uzstādinājuma. 

Ūdenslīmeņa pazeminājuma periods ir izvēlēts tā, lai labākajā veidā salāgotu sabiedrības un koncerna intereses, jo hidrotehnisko būvju atjaunošanas un apsekošanas darbus viskvalitatīvāk var veikt laikā starp pavasara paliem un rudens lietavām, kad Daugavā pietece un ūdens līmenis ir viszemākais.

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ietekmes zonā esošās pašvaldības un pagastu pārvaldes aicina informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu Pļaviņu HES ūdenskrātuvēs atjaunošanas darbu veikšanai.

AS "Latvenergo" ņem vērā vietējo pašvaldību un uzņēmēju intereses, un Pļaviņu HES remontdarbi, kuros nepieciešama ūdens līmeņa pazemināšana, notiek vasaras otrajā pusē, kas ir visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods.

No 12. augusta līdz 27. septembrim (ieskaitot) atjaunošanas darbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei. Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" trešās kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi –  bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Norādītajos līmeņa pazemināšanas periodos iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei, un ūdenskrātuves līmeņa paaugstināšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļaviņu HES ar ilgtermiņa ūdens līmeņa pazemināšanu sāka 2022.gadā. Ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā 2022. un 2023. gadā ir  atjaunoti hidroelektrostacijas balsti un atbalstsienu betona virsmas, kas ūdens līmeņa svārstību un klimatisko apstākļu mainības dēļ ir visvairāk pakļautas ietekmei. Būvdarbos notika bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.

2024. gadā Rīgas HES nav plānota ūdenskrātuves līmeņa pazemināšana.

Ķeguma HES ūdenskrātuvē šogad būs īslaicīga ūdenslīmeņa pazemināšana divas dienas septembrī, kad  līmeņa pazemināšana  un noturēšana robežās no atz. 30,55 m līdz atz. 30,65 m paredzēta PHES pēcjoslas marku līmeņošanai (ar pazeminātu lejas bjefa ūdens līmeni) un krītakas, pēcjoslas u.c. lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju apsekošanai no peldlīdzekļiem t.sk. ar ūdenslīdējiem vai zemūdens apsekošanas iekārtu.

AS "Latvenergo" darbības, kas saistītas ar HES ūdenskrātuvju līmeņa pazemināšanu un noturēšanu, noritēs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī tiks saņemti nepieciešamie iestāžu saskaņojumi.

Informāciju sagatavoja AS "Latvenergo"