News

er3.jpg
Siltumenerģijas tarifi Ogres novadā būtiski samazinās PDF Печать E-mail
21.05.2024 22:57
Ogres novadā jau pagājušā gada apkures sezonā centralizētās siltumapgādes tarifi bija krietni zemāki nekā iepriekš. Nākamajā apkures sezonā nav sagaidāms tarifu pieaugums, bet paredzams to samazinājums.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš norāda, ka pēdējos gados Ogres novada siltumapgādes ražošanā ir notikusi ļoti mērķtiecīga pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, izmantojot dažādas iespējas un resursus – pārbūvētas vai uzbūvētas ar šķeldu kurināmas katlumājas, ļaujot izmantot videi draudzīgus atjaunojamos vietējos resursus un mazinot atkarību no gāzes, modernizēti, rekonstruēti siltummezgli, ierīkotas centralizētas siltumapgādes sistēmas. Arī turpmāk tiks meklētas iespējas, lai nodrošināt drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi, kā arī noturētu relatīvi zemu un stabilu siltumenerģijas tarifa līmeni.

No 1. jūnija SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs samazinās par 15%

Šobrīd SIA “MS Siltums” ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centrālajā centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumapgādes tīkliem, kas tālāk tiek piegādāta lielākajai daļai Ogres pilsētas siltumenerģijas patērētāju. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprinājusi divdaļīgu siltumenerģijas tarifu – tas nozīmē, ka patērētājiem par siltumenerģiju ir noteikta pastāvīgā maksa, kas tiek iekasēta visu gadu un tiek piemērota atbilstoši ēkas pieprasītajai siltumenerģijas jaudai, un mainīgā maksa, kas papildus pastāvīgajai maksai tiek piemērota atbilstoši siltumenerģijas patēriņam, ko uzskaita siltumenerģijas skaitītājs. Pašlaik tarifa mainīgā maksa ir 69,14 EUR/MWh, savukārt pastāvīgā maksa ir 26,77 tūkst. EUR/MW/gadā. Tas nozīmē, ka, pārvēršot viendaļīgā tarifā, pašlaik siltumenerģijas tarifs ir 82,53 EUR/MWh. No š.g. 1. jūnija šis tarifs būs 65,07 EUR/MWh, bet no šī gada 1. novembra – 70,01 EUR/MWh, kas ir par 15% zemāks nekā šobrīd. SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs norāda, ka Ogrē siltumenerģijas ražošanai galvenokārt tiek izmantota šķelda un dabasgāze. Taču arī jaunuzstādītās siltumsūkņu sistēmas, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto apkārtējo gaisu un elektrību, pēc iespējas efektīvāk ļauj izmantojot šos resursus.

Ogrē ir pārbūvētas un izveidotas modernas un efektīvas atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kuras kā pozitīvu piemēru apskatīt brauc citu novadu pārstāvji, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanu Ogres pilsētā atbildīgās PA “Ogres komunikācijas” direktora p.i. Artūrs Robežnieks norāda, ka tuvākā gada laikā tarifs nemainīsies. Pozitīvi vērtējams, ka ir novērstas kritiskās vietas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, līdz ar to ir samazinājies avāriju skaits, kas iepriekš ietekmēja tarifu. Pašlaik ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ir 0,96 EUR/m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 2,03 EUR/m3.

Ikšķilē no 1. maija siltumenerģijas tarifs ir samazinājies par 23%

Šogad arī Ikšķilē darbību ir uzsākusi izbūvētā diversificētā katlu māja, kurā līdzīgi kā Lielvārdē galvenokārt tiks izmantota pašu atjaunīgais resurss šķelda, kas ir drošība iedzīvotājiem, ka vienmēr būs nodrošināts siltums un nebūs vērojamas straujas tarifu izmaiņas. Siltumapgādes tarifs pakāpeniski samazinās un no š.g. 1. maija tas ir samazinājies par 23% – no 90,56 EUR/MWh uz 69,47 EUR/MWh.

Siltumapgādes tarifu samazināšanās līdz pat 30% paredzēta arī Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē

SIA “Lielvārdes Remte” nodrošina centralizēto siltumapgādi Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē. Jumpravā pašreizējais siltumenerģijas tarifs ir 69,08 EUR/MWh, Lēdmanē 119,19 EUR/MWh, savukārt Lielvārdē 104,60 EUR/MWh. SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis Andis Siliņš informē, ka šobrīd SPRK ir iesniegts projekts tarifu izmaiņām Lielvārdē nākamajai apkures sezonai. Paredzams, ka siltumapgādes tarifs samazināsies par 20 – 30%. Viņš atzinīgi novērtē to, ka ir veikta kurināmā diversifikācija un šogad sākuši darboties uzstādītie šķeldas un granulu kurināmie apkures katli katlumājā Edgara Kauliņa alejā 16, kā arī jaunās katlumājas Avotu ielā 17 (šķelda un granulas) un Spīdolas ielā 12 (granulas). Turpmāk siltumapgāde tiks nodrošināta, galvenokārt izmantojot atjaunīgos energoresursus (AER) – šķeldu un granulas. Rēķini par siltumapgādi nebūs atkarīgi no dabasgāzes cenu svārstībām. Izstrādāts projekts arī jaunas siltumtrases izbūvei, kas paredz savienot katlu māju Edgara Kauliņa alejā 16 ar Lielvārdes centru. Tas ilgtermiņā uzlabos pakalpojuma kvalitāti un samazinās arī siltumapgādes tarifus.

SIA “MS Siltums” apsaimniekotajos pagastos tarifi uz nākamo apkures sezonu būs zemāki

SIA “MS Siltums” ir atbildīga par siltumapgādi daudzdzīvokļu mājām Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē. Pašlaik šajos pagastos SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir 78,30 EUR/MWh. SIA “MS Siltums” pārstāvji informē, ka augustā plānots tarifus pārskatīt, ņemot vērā šķeldas izmaksas un granulu izmaksas..

Ķegumā un Birzgalē siltumenerģijas pakalpojumu maksa – stabila, tiks vērtēts potenciāls samazinājums

Ķegumā un Birzgalē centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības SIA “Ķeguma stars” un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu apstiprina Ogres novada pašvaldības dome. 2023./2024. gada apkures sezonai (no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. septembrim) šī maksa ir noteikta 109,58 EUR/MWh – tieši tāda tā bija arī iepriekšējā apkures sezonā. Tomēr tiks meklēti risinājumi gan ūdensapgādes un kanalizācijas, gan siltumapgādes pakalpojuma uzlabošanai, kā arī iespējas tarifu samazinājumam.