News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
24.05.2024 22:08
Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 31. martā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 13/2022 “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā”. Tie ir izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,  kas ir zaudējis spēku, līdz ar to spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sportistiem un sporta organizācijām nepieciešams nodrošināt iespēju turpināt saņemt pašvaldības atbalstu, kas veicinātu ne tikai profesionālu sportistu darbību un augstu sasniegumu sportu, bet arī, sniedzot atbalstu sporta organizācijām, tiek sniegtas iespējas iedzīvotājiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvajā laikā un veicināt veselīgu dzīvesveidu visām sabiedrības grupām.

Pamatojoties uz augstākminēto, sagatavots saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” projekts un paskaidrojuma raksts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 7. jūnijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .