News

er3.jpg
Atbalsta iedzīvotāju padomju izveidošanu Ogres novadā PDF Печать E-mail
24.05.2024 22:21
Ogres novada pašvaldības rīkotās aptaujas ietvaros vairākums respondentu pauda atbalstu iedzīvotāju padomju izveidei Ogres novadā. 23. maijā Finanšu komiteja apstiprināja sagatavoto lēmumprojektu par Ogres novada iedzīvotāju padomes nolikuma sagatavošanu tā izstrādē iesaistot arī iedzīvotājus.

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes 2024. gada 27 . marta lēmumam no šī gada 2. aprīļa līdz 3. maijam tika rīkota iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par  iedzīvotāju padomju izveidi Ogres novadā.

Kopā aptaujā piedalījās 384 respondenti, no tiem 234 – elektroniskā veidā, 150 – aptaujas anketas aizpildot un iesniedzot papīra (drukātā veidā). Saskaņā ar pašvaldības lēmuma 3. punktu, no 384 aptaujas anketām par derīgām atzītas 318 anketas.

95% jeb 302 respondenti pauž viedokli, ka Ogres novadā ir nepieciešams izveidot iedzīvotāju padomes, savukārt 5% jeb 16 respondenti snieguši viedokli, ka Ogres novadā tās nav nepieciešams veidot.

Uz aptaujas jautājumu “Vai iedzīvotāju padome izveidojama katrā no Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajām teritoriālā iedalījuma vienībām (katrā pagastā un pilsētā)?”, 273 respondenti ir snieguši pozitīvu atbildi, 17 respondentu viedokli, ka nē, nav nepieciešams, bet 19 respondenti snieguši citu viedokli, tai skaitā minot, ka:

progresīvāk ieviest aplikācijā WhatsApp grupu vai www.facebook.com lietotnē izveidot mājas lapu, kur ievietot iedzīvotāju aptaujas vai diskusijas par problēmām un izteikt ierosinājumus;
iedzīvotāju padomes veidot tikai Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās pilsētās;
iedzīvotāju padomes veidot Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās vēsturisko novadu teritorijās;
veidot apriņķa iedzīvotāju padomi ar padomes locekļiem no nelielajiem pagastiem;
veidot tikai vienu iedzīvotāju padomi, kas sevī ietver Ogres novada visas administratīvās teritorijas.
Birzgales pagastu kā iespējamo padomes izveides vietu bija norādījuši 6 respondenti, Ikšķiles pilsētu – 25; Jumpravas pagastu – 5; Krapes pagastu – 10; Ķeguma pilsētu – 7; Ķeipenes pagastu – 3; Lauberes pagastu – 4; Lēdmanes pagastu – 3; Lielvārdes pagastu – 2; Lielvārdes pilsētu – 10; Madlienas pagastu – 18; Mazozolu pagastu – 2; Meņģeles pagastu – 4; Ogres valstspilsētu – 15; Ogresgala pagastu – 9; Rembates pagastu – 5; Suntažu pagastu – 5; Taurupes pagastu – 2; Tīnūžu pagastu – 14; Tomes pagastu – 8.

Ņemot vērā iedzīvotāju pausto viedokli, līdz šī gada 1. oktobrim plānots izstrādāt Ogres novada iedzīvotāju padomes nolikumu, organizējot konsultācijas ar Ogres novada iedzīvotājiem par:

padomes kompetenci vietējās kopienas jautājumu izlemšanā papildus Pašvaldību likumā noteiktajam;
padomes darbības teritoriju;
padomes locekļu skaitu un kandidātu izvirzīšanas kārtību;
padomes locekļu ievēlēšanas kārtību;
padomes darbības termiņu;
padomes darba organizāciju;
kārtību, kādā pašvaldības institūcijas izskata iedzīvotāju padomes iesniegumus.
Gala lēmums tiks pieņemts pašvaldības domes 30. maija sēdē.