News

er3.jpg
Ogres novadā taps jauna saules elektrostacija PDF Печать E-mail
29.05.2024 19:39
Drīzumā Ogres novadā, Tomes pagastā tiks uzsākta jaunas saules elektrostacijas (SES) uzstādīšana. Plānots, ka turpmāk Ķeguma SES ik gadu saražos vismaz 5700 MWh elektrības, kas ar sadales tīkla starpniecību nonāks pie apkaimes patērētājiem. Šis elektroenerģijas apjoms ir atbilstošs vairāk nekā 2800 mājsaimniecību gada vidējam patēriņam, un jaunā elektrostacija to nodrošinās jau sākot ar šīs vasaras beigām.

Ogres novada Būvvalde 2023. gada 10. martā izsniegusi būvatļauju SES izveidei Ogres novada Tomes pagastā, autoceļa P85 malā, īpašumos “Margrietas” un “Sili”. Ķeguma SES teritorijā 6,8 hektāru platībā tiks izvietoti vairāk nekā 10 200 saules paneļu. Tuvākajā laikā sāksies teritorijas sagatavošanas darbi, pēc kuriem noritēs SES konstrukciju un kabeļlīniju izbūve. Tam sekos paneļu montāža, elektrostacijas testēšana un jau vasaras nogalē - nodošana ekspluatācijā un videi draudzīgās elektrības ražošanas uzsākšana.

Ķeguma SES īpašnieks ir SIA “Ķeguma SES”, kurš ieceres īstenošanai piesaistījis ekspertus no uzņēmuma “Solar Energy Fund”. Atjaunīgās enerģijas projektu attīstītāja “Solar Energy Fund” komanda īsteno projektus ar kopējo jaudu 107 MW, tostarp pagājušajā gadā vien ir noslēgusi četru jaunu SES izbūvi ar kopējo jaudu 25 MW. SES būvdarbus veic Latvijas uzņēmums “KL Systems” ar 13 gadu pieredzi industriālu saules parku būvniecībā Eiropā un citviet pasaulē.

Topošā saules elektrostacija ir industriāls projekts, kas tiek attīstīta ar pieslēgumu sadales infrastruktūrai, tiecoties elektroenerģijas ražošanu nodrošināt tuvu tās patērētājiem – Ogres novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tā kā no saules un vēja iegūtā elektroenerģija ir izmaksu efektīvākais elektrības ražošanas veids, Ķeguma SES iekļaujas vienotā politikā, lai radītu papildu elektroenerģijas ieguves avotus un tādejādi pakāpeniski samazinātu elektrības izmaksas Latvijā kopumā, kas tikts panākts ar lielāku atjaunojamo elektroenerģijas resursu piedāvājumu kopējā elektroenerģijas tirgū.

Turklāt šī projekta īstenošana piešķir esošajai lauksaimniecības zemei divkāršu pielietojumu – gan ražot elektrību, gan iespēju kalpot kā bioloģiskām ganībām, saglabājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes funkciju.

Saules radītā elektroenerģija ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt Latvijas un citu valstu atkarību no naftas un gāzes produktiem, tomēr, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija solārās enerģijas ieguvē ir attīstības sākumposmā. Kā liecina to valstu pieredze, kur līdzīgas spēkstacijas darbojas jau gadu desmitiem, saules elektrostacijas ir ne vien ekonomiski izdevīgas, bet arī videi un sabiedrībai draudzīgas – to izbūvē nav nepieciešamas nozīmīgas teritorijas izmaiņas, savukārt darbības laikā tās ir klusas un dzīvajai radībai neitrālas, kā arī nerada apkārtējās vides piesārņojumu.