News

er3.jpg
Par pieteikšanos Sociālai stipendijai Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem PDF Печать E-mail
10.06.2024 21:28
Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2023.gada 30. marta iekšējiem noteikumiem Nr.5/2023 “Par sociālo stipendiju Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”, tiek izsludināta pieteikšanās Sociālajai stipendijai nākamajam mācību gadam.  2024./ 2025. mācību gadā stipendijas saņems 12 vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.

Sociālo stipendiju piešķir Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klašu izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvā teritorijā un kurš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts;
izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
izglītojamā mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā, ko apliecina Ogres Sociālais dienests;
izglītojamā mājsaimniecības sociālā situācija var tikt uzskatīta par apgrūtinātiem apstākļiem iekļauties un veiksmīgi izglītoties vispārējās izglītības iestādēs, ko apliecina Ogres novada Sociālais dienests.
Stipendiju varēs saņemt izglītojamais, ja sekmīgi apguvis izglītības programmu - vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm,  nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā vai kursā, kā arī nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ko apliecina izglītības iestāde. Papildus nosacījums izglītojamajam, kurš uzsāks mācības 11. vai 12. klasē, vasarā vai iepriekšējā mācību gadā ne mazāk kā divas nedēļas ir bijis nodarbināts kādā iestādē vai uzņēmumā vai veicis brīvprātīgo darbu, ko apliecinājis darba devējs.
 

ĪSUMĀ

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Latvijā uzvarējusi "Jaunā vienotība" (JV), otrajā vietā atstājot Nacionālo apvienību (NA), un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputāta mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Savukārt "Latvijas attīstībai" (LA), "Apvienotais saraksts" (AS), "Progresīvie", "Saskaņa" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube