News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības nolikums” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
17.06.2024 21:21
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 1. jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums”. Tie tika izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,  kas ir zaudējis spēku, līdz ar to spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts.

2023. gada 1. janvārī spēkā stājās jauns Pašvaldību likums, kurā noteiktas izmaiņas attiecībā uz pašvaldības nolikuma saturu, nosakot, ka atsevišķus jautājumus, kas līdz šim bija jāietver pašvaldības nolikumā, turpmāk ir jāietver iekšējā normatīvajā aktā – pašvaldības darba reglamentā.

Pamatojoties uz augstākminēto un Pašvaldību likuma 49. panta pirmo daļu, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Ogres novada pašvaldības nolikums", kas nosaka Ogres novada pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju, tostarp:

pašvaldības administrācijas struktūru;
publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūru;
pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību;
kārtību, kādā domes deputāti un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus;
kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
kārtību, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā;
kārtību, kādā organizējama publiskā apspriešana;
kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs;
kārtība, kādā noskaidro sabiedrības viedokli par saistošo noteikumu projektiem;
citus Pašvaldību likumā noteiktos jautājumus.
Vienlaikus saistošajos noteikumos tiek aktualizēta pašvaldības administrācijas struktūra, kā arī amatpersonu kompetence.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 27. jūnija plkst. 8.00:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Plāšāk - ogresnovads.lv