News

er3.jpg
Nodotas vēl divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības PDF Печать E-mail
01.07.2024 11:09
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 27. jūnijā, turpinoties aizsāktajam daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesam, tika pieņemts lēmums par divu Ogres pilsētā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju – Priežu ielā 1 un Lapu ielā 6 – pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”

Šī gada aprīlī Ogres novada pašvaldībā tika saņemti SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumi ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ogrē, Priežu ielā 1 un Lapu ielā 6, pārvaldīšanas tiesības SIA “Ogres Namsaimnieks” kā šo māju dzīvokļu īpašnieku izraudzītajam pārvaldniekam.

Uzņēmuma iesniegumiem pievienoti arī normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas apliecina dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu par attiecīgo nekustamo īpašumu pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un par pilnvarojuma došanu izraudzītajam pārvaldniekam pārņemt šo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas tiesības. Ogres novada pašvaldības domes deputāti nolēma nodot šo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Ka jau informēts iepriekš, Privatizācijas likums paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Savukārt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieku kopība) uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Ogres novada pašvaldība šī uzdevuma izpildes funkcijas ir deleģējusi pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Kopš 2019. gadā Ogres novada pašvaldība kopā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” aktualizēja jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, šis process norisinās arvien aktīvāk.

Ogres pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, pamatojoties uz šo māju dzīvokļu īpašnieku kopības izvēli, veic vairāki uzņēmumi – SIA “Ogres Namsaimnieks, SIA “Namu pārvaldīšana”, SIA “Senču nami”, SIA “Latvijas Namsaimnieks”, SIA “Mītnes” un SIA “Ēku projekti & Pārvaldīšana”.

Ogres novada pašvaldība aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēgt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām atbilstošu pārvaldīšanas līgumu.

Pašvaldība aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas kārtību pieejama SIA “Ogres Namsaimnieks” mājaslapā www.ogresnamsaimnieks.lv.