News

er3.jpg
PAŠVALDĪBA
Par AS “Liepājas autobusu parks” nespēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu PDF Печать E-mail
26.02.2024 21:57
22. februāra Ogres novada Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas sēdē tās priekšsēdētājs Indulis Trapiņš informēja par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja AS “Liepājas autobusu parks” nespēju nodrošināt  kvalitatīvus pakalpojumus Ogres novadā.

No 2022. gada 1. jūlija pasažieru pārvadājumus autobusu maršrutos Ogres novada administratīvajā teritorijā veic AS “Liepājas autobusu parks”. Jau no paša sākuma bija novērojami pārvadātāja sistemātiski pārkāpumi – reisu neizpildes, neatbilstoša izmēra autobusu nodrošināšana, biļešu neizsniegšana, iztrūkstoša vai novēlota informācija par atceltajiem reisiem. Ogres novada pašvaldība joprojām saņem iedzīvotāju sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu neizpildi vai problēmām Ogres novadā. Šogad e-pastā  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ir saņemtas 7 sūdzības par pasažieru neuzņemšanu autobusā, biļešu neizsniegšanu un paredzamo pieturvietu slēgšanu.
 
25. februāris - Ogres dzimšanas diena PDF Печать E-mail
24.02.2024 22:21
 25. februāris - Ogres dzimšanas diena. 1928. gada 25. februārī Ogrei tika piešķirtas pilsētas tiesības. Pirmās Ogres pilsētas domes vēlēšanas notika 1928. gada 18. un 19. februārī, kurās no 1000 balsstiesīgajiem piedalījās 762 iedzīvotāji. Valdē ievēlēja 12 domniekus no trim sarakstiem: piecas vietas ieguva Apvienotais tirgotāju, vasarnīcu īpašnieku, darba inteliģences un rūpnieku grupas saraksts, četras vietas ieguva Apvienotā strādnieku, amatnieku un sīkražotāju grupa un trīs vietas Namsaimnieku, gruntsīpašnieku, tirgotāju, amatnieku un citu bezpartejisko pilsoņu saraksts .
 
Pieņemts Ogres novada pašvaldības budžets 2024. gadam PDF Печать E-mail
14.02.2024 23:29
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 14. februārī deputāti apstiprināja pašvaldības 2024. gada budžetu.

Veidojot Ogres novada pašvaldības 2024. gada budžetu, ievērotas visu pašvaldības darbības jomu intereses un pieejamie finanšu līdzekļi sabalansējot tā, lai pašvaldības iestādes spētu nodrošināt ikdienas funkcijas un pašvaldība, rūpējoties par novada attīstību, varētu gan turpināt iesāktos projektus, gan iespēju robežās uzsākt jaunus, meklējot veidus, kā piesaistīt to realizēšanai nepieciešamo finansējumu.

Izstrādājot budžeta plānu kārtējam gadam, ir noteikti prioritāri veicamie darbi un ievērots pēctecības princips visā novadā kopumā.
 
Ikšķilē un Lielvārdē testa režīmā sāk darboties šķeldas katlumājas PDF Печать E-mail
08.02.2024 20:13
Turpmāk Ikšķilē un Lielvārdē centralizēta siltumapgāde tiks nodrošināta, izmantojot atjaunīgos energoresursus (AER) – šķeldu un granulas.

Līdz šim Ikšķiles un Lielvārdes pilsētās centralizētā siltumapgāde tika nodrošināta, izmantojot tikai fosilo kurināmo – dabasgāzi, tāpēc Ogres novada pašvaldība jau 2022. gada aprīlī pieņēma lēmumu siltumenerģijas ražošanai izmantot AER.

Pāreja no dabasgāzes novērsīs būtisku siltumenerģijas tarifa iedzīvotājiem pieauguma risku, kas saistīts ar dabasgāzes cenas neprognozējamo pieaugumu.
 
Dalās pieredzē par komunālo pakalpojumu apsaimniekošanu PDF Печать E-mail
05.02.2024 21:12
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, viņa vietnieks Gints Sīviņš un SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs tikās ar Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku, vietnieku investīciju un attīstības jautājumos Andi Zariņu un deputātu Agri Bileskalnu, lai sniegtu savus ieteikumus komunālo pakalpojumu efektivizēšanai.

Tikšanās laikā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja Ventspils novada pašvaldības pārstāvju vēlmi iepazīties ar Ogres novada pieredzi. Par komunālo pakalpojumu apsaimniekošanu un to izmaksām detalizētāk skaidroja G. Sīviņš un K. Grīnbergs.
 
No nākamā mācību gada Ogres 1. vidusskola kļūs par Ogres Kalna pamatskolu, bet Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu PDF Печать E-mail
26.01.2024 23:30
Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres 1. vidusskolas un Jaunogres vidusskolas iekšējo reorganizāciju. Ar 2024. gada 1. augustu abas mācību iestādes nodrošinās pamatizglītības programmas. Reorganizācijas rezultātā skolas ieguvušas arī jaunus nosaukumus.

Ogres novada Izglītības pārvalde, veidojot Ogres novada izglītības attīstības stratēģiju 2022. - 2027. gadam, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi uzdevumu izveidot mūsdienīgu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā. Ogres Valsts ģimnāzija no 2024. gada 1. septembra plānota kā vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogres pilsētas teritorijā.

2022. gada martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ka 2022./2023. mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā vairs netiks uzņemti izglītojamie 10. klasēs, savukārt 2023. gada februārī pašvaldības dome nolēma neuzņemt izglītojamos šo skolu 10. un 11. klasēs. Līdz ar to šajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā 10. - 12. klašu posmā mācās tikai 12. klašu skolēni.
 
Pašvaldībām, to iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām būs pieejami 6 milj. eiro viedo pilsētvides tehnoloģiju iegādei PDF Печать E-mail
26.01.2024 23:26
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros pašvaldībām un to iestādēm, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrībām būs iespēja ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas. Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir sagatavojusi grozījumus projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām", lai nodrošinātu projektu konkursa otrās kārtas organizēšanu. Par izstrādātajiem projektu konkursa nosacījumiem noris sabiedriskā apspriešana, kas ilgs līdz š.g. 3. februārim. KEM aicina iepazīties ar programmas nosacījumiem un sniegt konstruktīvus priekšlikumus. 
 
Klimata un enerģētikas ministrs K. Melnis skaidro: “Turpinot īstenot atbalsta programmu reģionālā un pašvaldību līmenī, mēs dodam iespēju pašvaldībām Latvijā samazināt kopējās pašvaldību izmaksas un ieviest viedus, inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas. Viedās pilsētvides tehnoloģijas ļauj samazināt tarifus, emisijas, veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu un paaugstināt energoefektivitāti. Tas ir tūlītējs ekonomisks un sociāls labums iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Piemēram, uzstādot saules paneļus notekūdeņu attīrīšanās iekārtās, tiek samazinātas kanalizācijas pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas, par ko norēķinās pašvaldību iedzīvotāji ik mēnesi.” 
 
Aktuālie būvniecības darbi Ogres novadā PDF Печать E-mail
23.01.2024 23:21
Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Bijušajā Kaibalas skolas ēkā, kurā paredzēts ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi, turpinās iekšējās elektroinstalācijas, iekārto griestu izbūves, kā arī sienu flīzēšanas darbi. Objektā ir uzstādītas iekšdurvis, pabeigta sienu krāsošana, veikti ugunsdrošības prasībās noteiktie būvdarbi, noslēgumam tuvojas arī ventilācijas sistēmas izbūve.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās, pirmās kārtas ietvaros tiks pabeigti ēkas pārbūves darbi, ko paredzēts veikt līdz šī gada jūnijam.
 
Parku ierīkošanai pašvaldība plāno pārņemt savā īpašumā nekustamos īpašumus Saulstaru ielā 2 un Zvaigžņu ielā 6, Ogrē PDF Печать E-mail
21.01.2024 19:28
Lai nodrošinātu Pašvaldību likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, Ogres novada pašvaldības Finanšu komiteja 18. janvāra sēdē apstiprināja sagatavotos lēmumprojektus par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 2 un  Zvaigžņu ielā 6, Ogrē pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par atsavināšanai paredzēto valsts nekustamo īpašumu Saulstaru ielā 2, Ogrē, kurš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7625 m2 (tai skaitā 5026 m2 platībā aizņem mežs) un būves - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis sanatorija “Saulstari”.
 
Veselības ministrs Hosams Abu Meri Ogrē PDF Печать E-mail
12.01.2024 22:06
11. janvārī Ogrē tika uzņemta veselības nozares pārstāvju delegācija veselības ministra Hosama Abu Meri vadībā. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs vizītes dalībniekus iepazīstināja ar veselības aprūpes sistēmas attīstību Ogres novadā un pieejamajiem pakalpojumiem.

Kopā ar ministru Ogrē viesojās Veselības ministra biroja vadītāja Renāte Gremze un ministra padomniece juridiskajos jautājumos Līga Āboliņa, kā arī Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga un Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns. Šādās reģionālās vizītēs ministrs dodas regulāri, lai apzinātu situāciju veselības aprūpes nozarē Latvijas novados un pilsētās, tostarp apmeklējot ārstniecības iestādes un klātienē tiekoties ar to vadību un speciālistiem.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 55