News

er3.jpg
PAŠVALDĪBA
Par sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti PDF Печать E-mail
11.07.2023 22:46
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs jūlija sākumā tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības un finanšu prorektoru Dr. oec., MBA Artūru Zepu un RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes struktūrvienības Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktoru, Dr.sc.ing., profesoru Egīlu Dzelzīti, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.

Ogres novada pašvaldībai ir izveidojusies plaša sadarbība ar RTU dažādās jomās. Šobrīd uzsāktas sarunas, kā sadarbību varētu izvērst izglītības jomā saistībā ar jauno, labi aprīkoto Ogres Valsts ģimnāzijas ēku, kurā mācības tiks organizētas ar šī gada septembri.
 
Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās skolas un sporta arēnas ēka nodota ekspluatācijā PDF Печать E-mail
25.06.2023 17:05
Jūnija sākumā ekspluatācijā ir nodota jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta arēna “Ogre” Ogrē, G. Astras ielā 1. Ēku svinīga atklāšana paredzēta Ogres pilsētas svētku laikā  18. augustā.

2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu. Pamatojoties uz lēmumu un sagatavoto projekta pieteikumu, 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”.
 
PAR OGRES NOVADA MUZEJU REORGANIZĀCIJU PDF Печать E-mail
16.06.2023 22:16
Ogres novada pašvaldības dome 15. jūnija sēdē pieņēma lēmumu par Ogres novada muzeju reorganizāciju, kā arī atbalstīja sagatavotos priekšlikumus Ogres novada muzeju reorganizācijas īstenošanai.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunajā Ogres novadā ir vairāki pašvaldības muzeji – Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM) un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs (akreditēti līdz 2026. gadam), kā arī pašvaldības iestādes, kas īsteno muzeja funkcijas jeb kultūrmantojuma centri: Birzgales muzejs “Rūķi”, Ķeguma novada muzejs, Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, Ķeipenes kinostacija (S.Eizenšteina komunikāciju centrs), Ikšķiles vidusskolas muzejs, Senlietu istaba Jumpravā, Suntažu pils un muzejs, Taurupes muiža un novadpētniecības muzejs u.c., taču nav akreditēti, kā tas ir noteikts Muzeja likuma 9. pantā - pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas. Atbilstoši likumdošanai muzejam un kultūrmantojuma centram ir atšķirīga struktūra un finansēšanas kārtība.
 
Pārskats par publisko apspriešanu telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai Stirnu ielā 8, Ogrē PDF Печать E-mail
16.06.2023 22:10
Būvniecības ieceres prezentācija: notika 18.04.2023. no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.10 Pašvaldības domes ēkas Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov. 3. stāva Lielajā konferenču zālē. Būvniecības ieceres prezentācijā  piedalījās būvniecības ierosinātāja - SIA „TeleTower", pārstāvji Pēteris Kalniņš un Eduards Blūms, Būvprojekta izstrādātāja – SIA „TelPro", deleģētā persona Baiba France- Čepule, Ogres novada centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) pārstāvji: Laura Kriviša-Budnika – Būvvaldes vadītāja, Liena Rone – Būvvaldes arhitekte, Evija Sniedze- Būvvaldes juriste, Iluta Jansone – Būvvaldes juriste, Liene Bērziņa - Būvvaldes klientu konsultante, un seši interesenti.
 
Ogres novada pašvaldība atbalsta topošos skolotājus PDF Печать E-mail
11.06.2023 19:25
Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, Ogres novada pašvaldība 2022.gadā izveidoja atbalstu jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. Lai pārrunātu studiju gaitu un nākotnes ieceres, vakar, 8. jūnijā, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs un vadītāja vietniece Sandra Grunte Ogres novada Jauniešu mājā tikās ar jaunajām pedagoģēm Daci Daukšti, Elīnu Krastiņu un Sandu Bemberi, kuras šobrīd saņem pašvaldības stipendiju, studējot un iegūstot pedagogam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju.

No 2022./2023. studiju gada Ogres novada pašvaldība piešķir stipendijas studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas programmas, pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ne mazāk kā divus gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina kvalifikācijas ieguvi.
 
Publiskā apspriešana būvniecības iecerei sporta būves jaunbūve Dārza ielā 33, Ogrē PDF Печать E-mail
08.06.2023 22:13
Tiek uzsākta publiskā apspriešana būvniecības iecerei, kas paredz sporta būves būvniecību, objekta adrese Dārza iela 33, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010050206.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes 23.05.2023. lēmumu “Par publiskās apspriešanas nepiciešamību sporta būves būvniecībai nekustamajā īpašumā Dārza ielā 33, Ogrē, Ogres nov.” publiskajai apspriešanai nodota informācija par ieceri “Sporta būves jaunbūve Dārza iela 33, Ogre, Ogres nov.”.

Grafiskie risinājumi paredz ievērojot Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam noteikto funkcionālo zonas atļauto palīgizmantošana “Vietējās nozīmes sporta būve”.
 
Deputāti apstiprina Ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību un darba grupas sastāvu PDF Печать E-mail
29.05.2023 23:10
Ogres novada pašvaldības 25. maija domes sēdē tika izskatīts jautājums par pašvaldības Ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību un tā izstrādes darba grupas sastāvu.

Domes sēdes laikā Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Lelde Pencele ziņoja, ka šī gada 21. februārī “Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība” pašvaldībā iesniedza iesniegumu par Ogres pašvaldības ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību, par ko atbalstu pauduši arī iedzīvotāji platformā manabalss.lv. Parakstītāju saraksts tika iesniegts ievērojami vēlāk. Lai pārliecinātos par parakstītāju atbilstību likumā noteiktajām prasībām, pašvaldība datus iesniedza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas informēja, ka no 398 fizisko personu kodiem tikai 236 atbilst parakstītāja statusam. Atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajam, kolektīvā iesnieguma skaitam jābūt vismaz 300 paraksttiesīgo personu, tāpēc šis iesniegums netika virzīts turpmākai izskatīšanai. Tomēr Ogres novada pašvaldība ņēma vērā šo ierosinājumu un iekļāva savā darba plānā, par ko informēja arī biedrību.
 
Informācija par publiskās apspriešanas nepieciešamību PDF Печать E-mail
29.05.2023 22:58
Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu, ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde būvniecības lietā Nr.BIS-BL-706785-11929 pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2023-8 “Par publiskās apspriešanas nepieciešamību sporta būves būvniecībai nekustamajā īpašumā Dārza ielā 33, Ogrē, Ogres nov.”.
 
Būvdarbu un saimniecisko darbu aktualitātes Ogres novadā PDF Печать E-mail
21.05.2023 11:18
18. maijā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē
Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai (izpilde ir apmēram 40%), tāpēc šajā posmā joprojām ir vienvirziena satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra vidum.
 
Notiek veloceliņa maršrutā Ikšķiles dambis – Saulkalne projektēšana PDF Печать E-mail
20.05.2023 22:54
Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi plāno un īsteno veloceliņu infrastruktūras attīstību Ogres novadā, radot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, kā arī veicinot aktīvās atpūtas iespējas.

Pašvaldības mērķis ir izbūvēt veloceliņus maršrutā Saulkalne–Ikšķile–Ogre–Lielvārde–Kaibala–Jumprava, sakārtot veloceliņus novada pilsētās, izbūvēt jaunus, savienojot apdzīvotas vietas, tādā veidā nodrošinot iedzīvotajiem ērtu, drošu un aktīvu pārvietošanos, arī veicinot velo tūrismu.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 53

ĪSUMĀ

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (14222). No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Armands (4779), Alīna (2744), Sandris (1373) un Gundega (1319). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Tāle (7), Klementīne (10), Bārbala (15), Rūsiņš (20), Ritums (33), Nameda (42), Līksma (51), Jurgita (60), Armanda (69) un Raina (95). Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 904 Jurģi, 621 Terēze, 546 Visvalži, 486 Georgi un 185 Raimondas.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ