News

er3.jpg
PAŠVALDĪBA
Deputāti apstiprina Ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību un darba grupas sastāvu PDF Печать E-mail
29.05.2023 23:10
Ogres novada pašvaldības 25. maija domes sēdē tika izskatīts jautājums par pašvaldības Ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību un tā izstrādes darba grupas sastāvu.

Domes sēdes laikā Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Lelde Pencele ziņoja, ka šī gada 21. februārī “Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība” pašvaldībā iesniedza iesniegumu par Ogres pašvaldības ētikas kodeksa izstrādes nepieciešamību, par ko atbalstu pauduši arī iedzīvotāji platformā manabalss.lv. Parakstītāju saraksts tika iesniegts ievērojami vēlāk. Lai pārliecinātos par parakstītāju atbilstību likumā noteiktajām prasībām, pašvaldība datus iesniedza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas informēja, ka no 398 fizisko personu kodiem tikai 236 atbilst parakstītāja statusam. Atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajam, kolektīvā iesnieguma skaitam jābūt vismaz 300 paraksttiesīgo personu, tāpēc šis iesniegums netika virzīts turpmākai izskatīšanai. Tomēr Ogres novada pašvaldība ņēma vērā šo ierosinājumu un iekļāva savā darba plānā, par ko informēja arī biedrību.
 
Informācija par publiskās apspriešanas nepieciešamību PDF Печать E-mail
29.05.2023 22:58
Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu, ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde būvniecības lietā Nr.BIS-BL-706785-11929 pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2023-8 “Par publiskās apspriešanas nepieciešamību sporta būves būvniecībai nekustamajā īpašumā Dārza ielā 33, Ogrē, Ogres nov.”.
 
Būvdarbu un saimniecisko darbu aktualitātes Ogres novadā PDF Печать E-mail
21.05.2023 11:18
18. maijā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē
Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai (izpilde ir apmēram 40%), tāpēc šajā posmā joprojām ir vienvirziena satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra vidum.
 
Notiek veloceliņa maršrutā Ikšķiles dambis – Saulkalne projektēšana PDF Печать E-mail
20.05.2023 22:54
Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi plāno un īsteno veloceliņu infrastruktūras attīstību Ogres novadā, radot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, kā arī veicinot aktīvās atpūtas iespējas.

Pašvaldības mērķis ir izbūvēt veloceliņus maršrutā Saulkalne–Ikšķile–Ogre–Lielvārde–Kaibala–Jumprava, sakārtot veloceliņus novada pilsētās, izbūvēt jaunus, savienojot apdzīvotas vietas, tādā veidā nodrošinot iedzīvotajiem ērtu, drošu un aktīvu pārvietošanos, arī veicinot velo tūrismu.
 
Plānota elektrotransporta un uzlādes stacijas iegāde skolēnu mobilitātes veicināšanai PDF Печать E-mail
18.05.2023 22:50
Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 18. maijā tika izskatīts jautājums par finansējuma piešķiršanu elektrotransporta un uzlādes stacijas iegādei Ogres novada pašvaldības skolēnu mobilitātes veicināšanai.

2023. gada 16. februārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu uzsākt Suntažu vidusskolas iekšējo reorganizāciju, no 2024. gada 1. septembra to pārveidojot par Suntažu pamatskolu, kā arī lēmumu uzsākt Ķeguma vidusskolas iekšējo reorganizāciju - ar 2025. gada 1. septembri tā kļūs par Ķeguma pamatskolu. Līdz ar to jau no 2023./2024. mācību gada pašvaldībai ir jānodrošina mobilitātes iespējas vidusskolēniem sasniegt sevis izvēlēto izglītības iestādi Ogres novadā.
 
Ogres novada Sociālais dienests sniedz arvien daudzveidīgākus pakalpojumus PDF Печать E-mail
11.05.2023 09:52
Ogres  novada Sociālais dienests pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) jaunā organizatoriskā struktūrā darbojas kopš 2022. gada janvāra. Tajā ietilpst Sociālo pakalpojumu nodaļa, Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Sociālās palīdzības nodaļa, kuru darbinieki veic klientu pieņemšanu astoņpadsmit attālinātajās klientu pieņemšanas vietās, saglabājot visas klientu pieņemšanas vietas, kas bija arī pirms ATR, kā arī sešas struktūrvienības - Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”, Sociālais dienas aprūpes centrs, Rehabilitācijas pakalpojumu centrs, Specializētās darbnīcas un Atkarību profilakses punkts.

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa atzīst, ka kopš novadu apvienošanas ir paveikts ļoti daudz un esam labs piemērs arī citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas uz Ogri brauc pieredzes apmaiņā: “Šogad esam pieņēmuši divu institūciju pārstāvjus - no Sociālā aprūpes centra “Ezerkrasti”, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī kolēģus no Liepājas, kas guva pieredzi ikdienas darbu organizēšanā Specializētajās darbnīcās personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet aizvadītajā gadā Ogres novada Sociālajā dienestā viesojās sešu dažādu iestāžu pārstāvji.”
 
Ķeguma pilsētā un Ogres novada pagastos noslēdzas centralizētās apkures sezona PDF Печать E-mail
23.04.2023 20:35
Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu š.g. 30.aprīlī beidzas valsts atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai gan mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, gan arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņēmējiem.
 
Paziņojums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par ēdināšanas pabalstu” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
20.04.2023 22:42
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 16/2021  “Par ēdināšanas pabalstu”. Piemērojot šos saistošos noteikumus, tika konstatēta nepieciešamība precizēt ēdināšanas pabalsta nosacījumus, pabalsta piešķiršanas termiņus un izdarīt redakcionālus labojumus, līdz ar to sagatavots jauns sasitošo noteikumu “Par ēdināšanas pabalstu” projekts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.
 
Mainījusies kārtība, kā Ogres novadā saņemt vienošanos par rakšanas darbu veikšanu PDF Печать E-mail
14.04.2023 20:02
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 2. punktu un Pielikuma 28. punktu, Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, kurā iekļautas Ikšķiles novada, Lielvārdes novada un Ķeguma novada teritoriālā iedalījuma vienības.

Infografika par rakšanas kārtību
Saskaņā ar šī paša likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ar 2022.gada 31. decembri spēku zaudē:

2010. gada 17. jūnija saistošie noteikumi Nr.21/2010 “Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā”;
2004. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par atļauju izsniegšanas kārtību rakšanas darbu veikšanai Ikškiles novada teritorijā”;
2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”.
Fiziskai vai juridiskai personai, kas plāno veikt rakšanas darbus (dziļāk par 30cm) vai inženierkomunikāciju izbūves darbus Ogres novada pašvaldības teritorijā, ir nepieciešams noslēgt līgumu par rakšanas darbu veikšanu.
 
Slēgs sadarbības līgumu ar Lemborkas pilsētas pašvaldību Polijā PDF Печать E-mail
07.03.2023 22:16
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 16. februārī  deputāti lēma par sadarbību ar vienu no Polijas pašvaldībām –  Lemborkas pilsētu, kas atrodas Pomožes (Pomerānijas) vojevodistē Polijas ziemeļos.

2022. gada 18. oktobrī Ogres novada pašvaldībā tika saņemta Latvijas vēstnieka Polijas Republikā Jura Poikāna vēstule, kurā Poikāna kungs informē par Lemborkas pilsētas pašvaldības izteikto interesi uzsākt sadarbību ar kādu no Latvijas pašvaldībām. Tā kā Lemborka un Ogre ir iedzīvotāju skaita ziņā līdzīgas pilsētas un tām varētu būt vairākas saskarsmes jomas, tostarp uzņēmējdarbība, kultūrvēsture un tūrisms, izglītība, sociālā politika un citas, vēstnieka kungs kā iespējamo Polijas pašvaldības sadarbības partneri ieteicis Ogres novada pašvaldību.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 8 из 54

ĪSUMĀ

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Latvijā uzvarējusi "Jaunā vienotība" (JV), otrajā vietā atstājot Nacionālo apvienību (NA), un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputāta mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Savukārt "Latvijas attīstībai" (LA), "Apvienotais saraksts" (AS), "Progresīvie", "Saskaņa" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube