News

er3.jpg
PAŠVALDĪBA
Apstiprināts Ogres novada pašvaldības budžets 2023. gadam PDF Печать E-mail
16.02.2023 19:31
Domes sēdē 16. februārī deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetu.

Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžetu ir ietekmējuši vairāki faktori: energoresursu sadārdzināšanās; minimālās darba algas paaugstināšana; pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas; strauji ir pieaugušas aizņēmumu procentu likmes; izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izdevumu apjoms maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai; palielinās pašvaldības atbalsts mazajām lauku skolām, lai bērni varētu iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.
 
OGRES NOVADA IEDZĪVOTĀJA KARTE PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
15.02.2023 20:43
Ogres novada iedzīvotāja karte (“gres novadnieka karte”) ir dokuments, kas apliecina piederību Ogres novadam un kura būtība ir motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā un saņemt priekšrocības, izmantojot dažādus pakalpojumus.

Karte tika ieviesta 2018. gada augustā līdz ar mobilo lietotni “Ogres Novadnieks”. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas gan kartes, gan lietotnes priekšrocības var izmantot visi Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji. Lai iegūtu karti, to var pieteikt klātienē vai internetā, savukārt lietotni savā telefonā var ielādēt jebkurā laikā un bez maksas.

Ogres novadnieka kartes projekta vadītājs Andris Skraucis informē, ka visbiežāk kartes lietotāji jauc kārtību, kā notiek jaunas kartes pieteikšana, beidzoties tās derīguma termiņam, un kartes atjaunošana tās nozaudēšanas gadījumos. Portālā epakalpojumi.lv karti var pieteikt, pasūtot jaunu karti pirmo reizi vai beidzoties kartes derīguma termiņam, bet kartes nozaudēšanas (arī svešas kartes atrašanas gadījumā) jāzvana uz diennakts tālruņa numuru 65035933 (pēc zvana saņemšanas karte tiks nobloķēta).
 
Par tauvas joslu skaidro Ogres novada pašvaldības būvvalde PDF Печать E-mail
30.01.2023 20:38
Tauvas josla bez maksas un iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem, zivju un ūdens resursu uzraudzībai un izpētei, robežu aizsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.

Zemes īpašniekam tauvas josla ir apgrūtinājums – viņam jānodrošina brīva josla kājāmgājējiem, un iešanu pa to nekādi nedrīkst ierobežot ne ar žogu, ne kādām būvēm vai citu veidu norobežojumiem.

Saskaņojot ar zemes īpašnieku, tauvas joslā drīkst piestāt laivas un kuģi, drīkst tos izkraut un uz laiku uzglabāt, remontēt, būvēt, ierīkot zvejnieku un ūdens tūristu apmetnes, atpūtas vietas, veikt nepieciešamās darbības ar zvejas rīkiem, ievērojot vides aizsardzības normas.

Šeit aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tajā skaitā nožogojumus (izņēmums ir esošo būvju atjaunošana, kultūras pieminekļu restaurācija, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu būvniecība u.c., kas ietverti konkrētajā likuma pantā).
 
Paziņojums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:31
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Ogres novada pašvaldība plāno pieņemt saistošos noteikumus “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku” (turpmāk – saistošie noteikumi) .Saistošo noteikumu projekts paredz, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai publiskā vietā Ogres novada administratīvajā teritorijā personai ir jāsaņem novada pašvaldības atļauja; bez pašvaldības atļaujas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus drīkst izmantot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās.
 
Tauvas joslā izveidotie norobežojumi nekavējoties jānojauc PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:27
Aizsargjoslu likums paredz, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās desmit metrus platā joslā aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus.

Diemžēl ir nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri likumā noteikto aprobežojumu ignorē un ūdenstilpes krasta tauvas joslu norobežo vai pat apbūvē, padarot to nepieejamu citiem.

Dome pieņem lēmumu par nožogojuma demontāžu

Ogres novada pašvaldība vairākkārt ir aktualizējusi jautājumu par tauvas joslas noteikumu ievērošanu. Jautājums par tauvas joslas norobežojumu likvidēšanu kādā no  Daugavas krastā esošajiem īpašumiem pat tika izskatīts pašvaldības domes sēdē, kurā pieņemts lēmums uzlikt par pienākumu šī nekustamā īpašuma īpašniekam mēneša laikā demontēt desmit metrus garo nožogojumu tauvas joslā, kā arī paredzot, ka šī nožogojuma demontāžu, ja to neveiks īpašnieks, izdarīs Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks” un visus ar demontāžu saistītos izdevumus pašvaldība piedzīs no nekustamā īpašuma īpašnieka.
 
PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU KOKU NOCIRŠANAI JAUNU STĀVVIETU IZBŪVEI OGRĒ PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:25
SIA "Ogres Namsaimnieks" plāno izbūvēt un izveidot jaunas automašīnu stāvvietas pie dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, un pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ausekļa prospektā 15 un Vidus prospektā 16A, Ogrē.

Lai veiktu stāvvietu izbūvi ir plānots nocirst trīs kokus. Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, divus lapu kokus ar koka diametru 40 un 45 cm. Pie Ausekļa prospekta 15 un Vidus prospekta 16A, Ogrē, plānots nocirst vienu lapu koku ar tā diametru 50 cm.
 
О РАБОТЕ ОГРСКОЙ ДУМЫ В 2022 ГОДУ PDF Печать E-mail
24.01.2023 20:20
В 2022 году с 20 января по 30 декабря в самоуправлении Огрского края состоялись 30 заседаний думы, из них 12 очередных и 18 внеочередных заседаний. На этих заседаниях депутаты приняли 675 решений.
С принятыми депутатами решениями можно ознакомиться здесь: www.ogresnovads.lv/lv/2022-gada-pienemtie-lemumi.
Самоуправление Огрского края обеспечивает прямые трансляции всех заседаний думы, все эти записи доступны на веб - сайте само-управления. 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 2022. GADĀ PIEŅĒMA 675 LĒMUMUS PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.01.2023 20:14
2022. gadā no 20. janvāra līdz 30. decembrim Ogres novada pašvaldībā notikušas 30 domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 18 ārkārtas sēdes. Šajās sēdēs deputāti pieņēmuši 675 lēmumus.

Ogres novada pašvaldības domē ir ievēlēti un darbojas 23 deputāti - Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Dainis Širovs, Pāvels Kotāns, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis, Jānis Siliņš, Dace Māliņa, Jānis Lūsis, Edgars Gribusts, Andris Krauja, Dace Veiliņa, Dace Kļaviņa, Ilmārs Zemnieks, Rūdolfs Kudļa, Atvars Lakstīgala, Raivis Ūzuls, Jānis Iklāvs, Dzirkstīte Žindiga, Artūrs Mangulis, Jānis Kaijaks, Indulis Trapiņš un Kaspars Bramanis.
 
В ЯНВАРЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РАБОТАЕТ УДАЛЕННО PDF Печать E-mail
15.01.2023 21:27
До 31 января 2023 года ряд учреждений самоуправления Огрского края (в том числе управлений, агентств и обществ капитала, за исключением Огрской районной больницы) будет работать удаленно. 

Удаленная работа в учреждениях самоуправления устанавливается с учетом  ситуации  высоких цен на энергоресурсы и с целью эффективного и целесообразного использования ресурсов самоуправления для уменьшения негативного социально- экономического влияния на бюджет самоуправления. 
Во время удаленной работы связь с учреждениями будет обеспечена электронным способом или по телефону, звонки от стационарных телефонов будут переадресованы на мобильные устройства работников самоуправления.
Обновлено 15.01.2023 21:39
 
2023. gada janvārī Ogres novada pašvaldība strādā attālināti PDF Печать E-mail
15.01.2023 21:25

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales 2022. gada 30. decembrī izdoto rīkojumu Nr. S/321 laika periodā no 2023. gada 2. janvāra līdz 31. janvārim Ogres novada pašvaldības iestādēm (tajā skaitā pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, izņemot SIA “Ogres rajona slimnīca”), darba organizācija ir jānodrošina attālināti, izņemot ar iestādes, teritorijas uzturēšanu saistītu un sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanu.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 9 из 54

ĪSUMĀ

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Latvijā uzvarējusi "Jaunā vienotība" (JV), otrajā vietā atstājot Nacionālo apvienību (NA), un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputāta mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Savukārt "Latvijas attīstībai" (LA), "Apvienotais saraksts" (AS), "Progresīvie", "Saskaņa" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube