News

er3.jpg
PAŠVALDĪBA
Par tauvas joslu skaidro Ogres novada pašvaldības būvvalde PDF Печать E-mail
30.01.2023 20:38
Tauvas josla bez maksas un iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem, zivju un ūdens resursu uzraudzībai un izpētei, robežu aizsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.

Zemes īpašniekam tauvas josla ir apgrūtinājums – viņam jānodrošina brīva josla kājāmgājējiem, un iešanu pa to nekādi nedrīkst ierobežot ne ar žogu, ne kādām būvēm vai citu veidu norobežojumiem.

Saskaņojot ar zemes īpašnieku, tauvas joslā drīkst piestāt laivas un kuģi, drīkst tos izkraut un uz laiku uzglabāt, remontēt, būvēt, ierīkot zvejnieku un ūdens tūristu apmetnes, atpūtas vietas, veikt nepieciešamās darbības ar zvejas rīkiem, ievērojot vides aizsardzības normas.

Šeit aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tajā skaitā nožogojumus (izņēmums ir esošo būvju atjaunošana, kultūras pieminekļu restaurācija, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu būvniecība u.c., kas ietverti konkrētajā likuma pantā).
 
Paziņojums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:31
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Ogres novada pašvaldība plāno pieņemt saistošos noteikumus “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku” (turpmāk – saistošie noteikumi) .Saistošo noteikumu projekts paredz, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai publiskā vietā Ogres novada administratīvajā teritorijā personai ir jāsaņem novada pašvaldības atļauja; bez pašvaldības atļaujas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus drīkst izmantot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās.
 
Tauvas joslā izveidotie norobežojumi nekavējoties jānojauc PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:27
Aizsargjoslu likums paredz, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās desmit metrus platā joslā aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus.

Diemžēl ir nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri likumā noteikto aprobežojumu ignorē un ūdenstilpes krasta tauvas joslu norobežo vai pat apbūvē, padarot to nepieejamu citiem.

Dome pieņem lēmumu par nožogojuma demontāžu

Ogres novada pašvaldība vairākkārt ir aktualizējusi jautājumu par tauvas joslas noteikumu ievērošanu. Jautājums par tauvas joslas norobežojumu likvidēšanu kādā no  Daugavas krastā esošajiem īpašumiem pat tika izskatīts pašvaldības domes sēdē, kurā pieņemts lēmums uzlikt par pienākumu šī nekustamā īpašuma īpašniekam mēneša laikā demontēt desmit metrus garo nožogojumu tauvas joslā, kā arī paredzot, ka šī nožogojuma demontāžu, ja to neveiks īpašnieks, izdarīs Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks” un visus ar demontāžu saistītos izdevumus pašvaldība piedzīs no nekustamā īpašuma īpašnieka.
 
PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU KOKU NOCIRŠANAI JAUNU STĀVVIETU IZBŪVEI OGRĒ PDF Печать E-mail
25.01.2023 23:25
SIA "Ogres Namsaimnieks" plāno izbūvēt un izveidot jaunas automašīnu stāvvietas pie dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, un pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ausekļa prospektā 15 un Vidus prospektā 16A, Ogrē.

Lai veiktu stāvvietu izbūvi ir plānots nocirst trīs kokus. Mālkalnes prospektā 8, Ogrē, divus lapu kokus ar koka diametru 40 un 45 cm. Pie Ausekļa prospekta 15 un Vidus prospekta 16A, Ogrē, plānots nocirst vienu lapu koku ar tā diametru 50 cm.
 
О РАБОТЕ ОГРСКОЙ ДУМЫ В 2022 ГОДУ PDF Печать E-mail
24.01.2023 20:20
В 2022 году с 20 января по 30 декабря в самоуправлении Огрского края состоялись 30 заседаний думы, из них 12 очередных и 18 внеочередных заседаний. На этих заседаниях депутаты приняли 675 решений.
С принятыми депутатами решениями можно ознакомиться здесь: www.ogresnovads.lv/lv/2022-gada-pienemtie-lemumi.
Самоуправление Огрского края обеспечивает прямые трансляции всех заседаний думы, все эти записи доступны на веб - сайте само-управления. 
 
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 2022. GADĀ PIEŅĒMA 675 LĒMUMUS PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.01.2023 20:14
2022. gadā no 20. janvāra līdz 30. decembrim Ogres novada pašvaldībā notikušas 30 domes sēdes, no tām 12 kārtējās un 18 ārkārtas sēdes. Šajās sēdēs deputāti pieņēmuši 675 lēmumus.

Ogres novada pašvaldības domē ir ievēlēti un darbojas 23 deputāti - Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Dainis Širovs, Pāvels Kotāns, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis, Jānis Siliņš, Dace Māliņa, Jānis Lūsis, Edgars Gribusts, Andris Krauja, Dace Veiliņa, Dace Kļaviņa, Ilmārs Zemnieks, Rūdolfs Kudļa, Atvars Lakstīgala, Raivis Ūzuls, Jānis Iklāvs, Dzirkstīte Žindiga, Artūrs Mangulis, Jānis Kaijaks, Indulis Trapiņš un Kaspars Bramanis.
 
В ЯНВАРЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РАБОТАЕТ УДАЛЕННО PDF Печать E-mail
15.01.2023 21:27
До 31 января 2023 года ряд учреждений самоуправления Огрского края (в том числе управлений, агентств и обществ капитала, за исключением Огрской районной больницы) будет работать удаленно. 

Удаленная работа в учреждениях самоуправления устанавливается с учетом  ситуации  высоких цен на энергоресурсы и с целью эффективного и целесообразного использования ресурсов самоуправления для уменьшения негативного социально- экономического влияния на бюджет самоуправления. 
Во время удаленной работы связь с учреждениями будет обеспечена электронным способом или по телефону, звонки от стационарных телефонов будут переадресованы на мобильные устройства работников самоуправления.
Обновлено 15.01.2023 21:39
 
2023. gada janvārī Ogres novada pašvaldība strādā attālināti PDF Печать E-mail
15.01.2023 21:25

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales 2022. gada 30. decembrī izdoto rīkojumu Nr. S/321 laika periodā no 2023. gada 2. janvāra līdz 31. janvārim Ogres novada pašvaldības iestādēm (tajā skaitā pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, izņemot SIA “Ogres rajona slimnīca”), darba organizācija ir jānodrošina attālināti, izņemot ar iestādes, teritorijas uzturēšanu saistītu un sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanu.

 
КОНКУРС ЭСКИЗОВ ДЛЯ «ЖЕМЧУЖИНЫ» ЯУНОГРЕ PDF Печать E-mail
14.12.2022 23:12
Огрская дума утвердила  положение о конкурсе архитектурных эскизов бывшего санатория  «Огре»  и  состав конкурсной комиссии.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 24 ноября 2015 года № 736 Министерство здоровья Латвийской Республики передало безвозмездно в собственность самоуправления Огрского края на проспекте Гайсмас 2/6, недвижимость  бывшего  санатория «Огре». В соответствии с установленным распо-ряжением, недвижимая собственность передана для реализации установ-ленных для самоуправления  авто-номных функций, в том числе: 
- для содействия культурной жизни; 
- сохранения традиционных культурных ценностей;
- развития народного творчества;
- организации культурных мероприятий;
- поддержки сохранения памятников культуры; 
- для содействия здоровому образу жизни и спорту  жителей. 
 
ДУМА НЕ ДАЛА ДОБРО НА РАЗРАБОТКУ ДОЛОМИТА PDF Печать E-mail
27.05.2022 11:41
На заседании думы Огрского края 28 апреля депутаты приняли решение не одобрять производство доломита и песка и продукции из них в месторождении  “Granāti” ” в Тинужской волости. 

Просят самоуправление принять решение о деятельности на месторождении

23 марта этого года в самоуправлении было получено заявление ООО “Granāti Plus”, c просьбой принять решение о производстве доломита и песка и производстве продукции (песок, доломитовый щебень и их смесь) в месторождении доломита и песка “Granāti”,Тинужской волости, Огрского края. 
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 55