News

er3.jpg
AKTUĀLI
Demogrāfiskā situācija nav spoža PDF Печать E-mail
01.02.2024 00:28
2023. gadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 437 jaundzimušie (salīdzinājumam: 2021. gadā – 512; 2022. gadā – 487), 400 no viņiem dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā.

Pērn reģistrēto jaundzimušo sadalījums pa  novada pilsētām un pagastiem ir šāds: Ogrē 163, Ikšķilē 51, Tīnūžu pagastā 24, Lielvārdē un Lielvārdes pagastā 50, Ķegumā 15, Ogresgala pagastā 22, Madlienas pagastā 12, Birzgales pagastā 10, Jumpravas, Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Rembates, Suntažu un Tomes pagastā – katrā 6, Taurupes pagastā 5, Meņģeles pagastā 4, Krapes pagastā 2, neviens jaundzimušais nav reģistrēts Mazozolu pagastā.
 
Ogres Baltā skola kļuvusi par Ogres Balto Valdorfskolu PDF Печать E-mail
29.01.2024 22:41
Pagājušā gada nogalē privātā izglītības iestāde “Ogres Baltā skola” saņēma apstiprinājumu, ka drīkst savā nosaukumā izmantot atsauci uz Valdorfpedagoģiju. Pēc vairāku gadu darbības tā tagad ir tiesīga saukties par Valdorfskolu.

Doma par Ogres Valdorfskolu idejas līmenī virmoja jau sen, līdz 2019. gada rudenī iesākās darbs pie tagadējās Ogres Baltās Valdorfskolas radīšanas, sadarbojoties gan skolotājiem, gan ieinteresētajiem vecākiem. 2020. gada aprīlī tika iesniegti dokumentus skolas dibināšanai. Un jau 2020. gada 1. septembrī pirmie bērni uzsāka savas gaitas pirmskolā, un daži bērni arī skolā.

Valdorfskola ir patentēts nosaukums un to nedrīkst izmantot bez noteiktu nosacījumu un procedūras ievērošanas. Lai iegūtu tiesības saukties par Valdorfskolu, sevi ir jāpierāda kā Valdorfskolai, ir jāapliecina, ka skolas veidotāji, skolotāji un arī vecāki izprot, ko nozīmē Valdorfpedagoģija un prot to arī ieviest un uzturēt skolas darbībā.
 
“Latvijas dzelzceļa” plāns trokšņa mazināšanai PDF Печать E-mail
28.01.2024 23:03
VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam. Kopējais šo dzelzceļa līniju garums ir 50,3 km. Tās šķērso Rīgas aglomerācijas, Ropažu, Salaspils un Ogres novadu teritoriju. Rīcības plāna izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”.

Rīcības plānā ir ietverts arī trokšņa kartēšanas rezultātu kopsavilkums, kas tika izstrādāts 2022. gadā, ņemot vērā 2023. gada novembrī noteiktos jaunos satiksmes vides trokšņa robežlielumus. To sagatavojot, veikti aprēķini par trokšņa līmeni pie dzīvojamo ēku fasādēm dzelzceļa tuvumā, nosakot katras ēkas skaļāko fasādi. Tādējādi izvērtēts iedzīvotāju skaits, uz kuriem iedarbojas dzelzceļa radītais troksnis un noteiktas sešas akustiskās diskomforta zonas – Bieriņi, Maskavas forštate, Ķengarags, Salaspils, Ikšķile un Ogre.
 
Viena pirmsskolas izglītojamā vidējās izmaksas 2024. gadā PDF Печать E-mail
26.01.2024 23:43
Ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksas iepriekšējā budžeta gadā, ir aprēķinātas viena izglītojamā vidējās izmaksas Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2024. gadā. 

Izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam tie būs 343,75 eiro mēnesī (šī summa, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājusies par 38,01 eiro), savukārt izglītojamam, kuram tiek nodrošināta obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – 214,65 eiro mēnesī (šī summa palielinājusies par 15,41 eiro).

Šādā apmērā pašvaldība segs pirmsskolas izglītības programmas apguves izmaksas privātai izglītības iestādei par vienu Ogres novadā deklarēto izglītojamo mēnesī.
 
KAIMIŅU NOVADĀ - JAUNS VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRS “BOTANIA” PDF Печать E-mail
23.01.2024 23:28

Nacionālais botāniskais dārzs sekmīgi pabeidzis 1460 m2 plašā vides izglītības centra “Botania” iekārtošanu un apmeklētājiem tas durvis vērs jau 1. februārī. Nacionālas nozīmes vides izglītības centra “Botania” būvniecība un iekārtošana ilga piecus gadus (2018.-2023.). Tā līdzfinansējumu nodrošināja Kohēzijas fonda Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts.


“No idejas līdz realizācijai pagājuši teju 10 gadi, piedaloties vairāk nekā 100 sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā aizraujošajā ceļojumā, patiesi iedziļinoties projekta ieceres būtībā! Paldies visiem, kas sadzirdēja mūsu vēlmes, atbalstīja ar padomu un dalījās savā pieredzē! Kopīgā darbā ir radīta telpa, kur līdztekus īstenosies brīvā laika pavadīšanas, ārpusskolas izglītības, sadarbības un tīklošanās funkcijas“, uzsver Artis Vītiņš, Nacionālā botāniskā dārza direktora p.i.
 
Gaidāms straujš ūdenslīmeņa kāpums upēs PDF Печать E-mail
21.01.2024 19:14
Atkušņa un nokrišņu ietekmē nākamās nedēļas pirmajā pusē gaidāma strauja ūdenslīmeņa paaugstināšanās un palieņu applūšana valsts rietumu un centrālās daļas upēs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lielākais ūdens kāpums gaidāms 23.-24.janvārī. Paredzams, ka upēs valsts rietumu un centrālajā daļā ūdenslīmenis palielināsies par 0,5-1,5 metriem, vietām pat par 2,5 metriem.

Latgales un Ziemeļvidzemes upēs ūdenslīmeņa kāpums būs krietni mazāks. Ja atkusnis valsts austrumu daļā būs neliels, ievērojams ūdenslīmeņa kāpums upēs nav gaidāms.
 
Bioloģisko atkritumu šķirošana var samazināt izmaksas iedzīvotājiem PDF Печать E-mail
18.01.2024 22:31
2024. gada 1. janvārī spēkā ir stājušās vairākas jaunas prasības atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas skar gan iedzīvotāju izdevumus, gan arī viņu ikdienas paradumus.

Nešķiroto atkritumu apsaimniekošana kļūst arvien dārgāka
Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežotu vides piesārņošanu, Latvijā pakāpeniski tiek palielināta Dabas resursu nodokļa likme nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanai. Saskaņā ar 7. decembrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā no šī gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas likme pieaug no 95 eiro līdz 110 eiro par vienu tonnu atkritumu, savukārt nākamajos divos gados – vēl par 10 eiro tonnā katru gadu. Attiecīgi mainās arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas poligoniem, tai skaitā SIA “Getliņi EKO”, kas apsaimnieko arī Ogres novada teritorijā radušos atkritumus (tarifs noteikts 146,39 eiro par tonnu 2024. gadā). Vēl viens faktors, kas ietekmē kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu, ir saistīts ar atkritumu izvešanu, un to nosaka atkritumu apsaimniekošanas kompānija, ar ko pašvaldība ir noslēgusi līgumu attiecīgajā teritorijā. Līdz ar to no gada sākuma palielinās iedzīvotāju izdevumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu.
 
Tavas nākotnes iespējas - studiju festivāls “L-Universs” PDF Печать E-mail
18.01.2024 22:21
23. un 24. februārī Latvijas Universitāte (LU) ikvienu interesentu – skolēnus, skolotājus, vecākus un citus – aicina uz Latvijā lielāko studiju festivālu “L-Universs”. Pasākums notiks LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Torņakalnā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un ieeja tajā būs bez maksas. 
“L-Universs” ir LU alternatīva ierastajai izstādei “Skola”, kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Kā lielākā Latvijas augstskola ar plašāko studiju programmu piedāvājumu, LU vēlas sniegt topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem iespējami pilnīgu informāciju un iesaistes iespējas.
 
Ielu un ceļu uzturēšanas kārtība Ogres novadā PDF Печать E-mail
16.01.2024 21:52
Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers stāsta, ka ziemas uzturēšanas darbi notiek atbilstoši ielu uzturēšanas klasēm, kas ir sadalītas, skatoties pēc autotransportu intensitātes. “Katrā ielā tiek saskaitītas, cik diennaktī pārvietojās automašīnas. Pēc tam izmantojam speciālas formulas, no kurām tiek noteikta, kāda ir šī uzturēšanas klase.”

Viņš atklāj, ka Ogres novada izstrādātās ceļu specifikācijas balstās uz Latvijas valsts ceļu specifikācijām. Tajās ir atrunāta katras uzturēšanas klases, sniega tīrīšanas, kaisīšanas, rievošanas u.c. darbu kārtība, un tā ir apstiprināta ar domes lēmumu.
 
 Pēteris Bužers uzsver, ka pirmajā vietā vienmēr ir autobusu maršruti. “Tā ir visaugstākā klase, jo cilvēkiem ir jātiek uz darbu, uz vilcienu un citur.” Savukārt pēc tam tiek pievērsta uzmanība platākajām ielām. “Tās notīrām ātrāk un tikai tad ķeramies pie mazajām ielām. Protams, daudziem iedzīvotājiem ir pretenzijas par to, ka viņu konkrētā iela tiek notīrīta tikai pēc vairākām stundām, taču tāda ir kārtība. Sākumā lielākās ielas un pēc tam pārējās. Pie tā mēs strikti pieturamies.”
 
Saules paneļi – luksuss vai pieejama iekārta, ko varam atļauties? PDF Печать E-mail
16.01.2024 13:25
Latvijā šobrīd ir aptuveni 18 tūkst. mājsaimniecību, kas jau uzstādījušas saules paneļus un ražo “zaļu” enerģiju savam patēriņam. Saules paneļu popularitāte uzplauka, jo īpaši 2022. gada pavasarī – brīdī, kad Ukrainā sākās Krievijas plaša mēroga iebrukums, un tā rezultātā tirgū strauji pieauga elektroenerģijas cenas. Interese iedzīvotāju vidū joprojām ir augsta,  īpaši pērn rudens sezonā un 2023. gadu noslēdzot. Par valsts atbalsta programmu skaidro Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).  
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzsver: “Saules paneļi uz privātmājas jumta vairs nav retums. Interese kļūt par zaļās enerģijas ražotāju mājsaimniecību vidū arvien pieaug. Tā ir iespēja gan pasargāt savu maciņu no elektrības cenu svārstībām biržā, gan ietaupīt elektrības izmaksas, vienlaikus būt arī videi un klimatam draudzīgam. Tie, kuri vēl tikai plāno vai ir pārdomās par saules paneļu uzstādīšanu, aicinu iepazīties ar ceļvedi, kas var uzskatāmi palīdzēt mājsaimniecībām pieņemt pārdomātu un izsvērtu lēmumu. Turklāt interesentiem ir iespēja saņemt valsts atbalstu līdz 4000 eiro – izdarot izvēli par labu zaļākam risinājumam savam mājoklim.”
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 80

ĪSUMĀ

Šī gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada pirmo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 5,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoms par 22% samazinājās ēku būvniecībā, bet inženierbūvniecībā un specializētajos būvdarbos palielinājās attiecīgi par 19% un 3,1%. CSP informē, ka apjoma pieaugumu galvenokārt veicināja saules paneļu un ar tiem saistīto iekārtu uzstādīšana. Inženierbūvniecības apjoma kāpumu noteica pieaugums pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā par 35,2% un ceļu un dzelzceļu būvniecībā par 2,5%. Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada ceturto ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,9%. Ēku būvniecība samazinājās par 16%, inženierbūvniecība - par 15,7%, savukārt specializētie būvdarbi palielinājās par 3,1%.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube