News

er3.jpg
Ogres novada pašvaldība sveiks stipros pārus PDF Печать E-mail
21.03.2024 20:31
Ogres novada pašvaldība šī gada 31. maijā plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē organizē svinīgu pasākumu Stipro pāru godināšanai.

Laulātie pāri, kuriem laika posmā no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim sasniegta 50, 60, vai 70 gadu laulības jubileja un abu laulāto dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā, līdz šī gada 15. maijam aicināti pieteikties dalībai svinīgajā pasākumā. 

Dalībai pasākumā pāri var pieteikties Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 35, Ogrē, (Ogres Centrālās bibliotēkas jaunajā ēkā) personīgi vai pa tālruni 65023466, vai Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, tālrunis 65054700. Pieteikties var arī elektroniski, e-pasta adrese Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 
Darba iespēju festivāls “Visiem!” PDF Печать E-mail
21.03.2024 20:22
Ar mērķi palīdzēt atrast darbu tādām sociālā riska grupām kā cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un jaunajām māmiņām, kurus nereti daļā sabiedrības uzskata par neiederīgiem darba vidē, sociālais uzņēmums “Ligero” un biedrība “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības atbalstam” jau piekto reizi organizē Darba iespēju festivālu “Visiem!” un aicina uzņēmumus, biedrības, valsts un izglītības iestādes pieteikt savu dalību. 

Šogad festivālā arī aicināti piedalīties uzņēmumi, kas var piedāvāt darbu skolēniem vasaras brīvlaikā, kā arī augstskolas, koledžas un tehnikumi, kas vēlas praktiskā veidā parādīt piedāvātās izglītības iespējas un apgūstamo profesiju daudzveidību.  
 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atklātā vēstule satiksmes ministram PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:51
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas doto uzdevumu par vienotas valsts politikas realizēšanu iekšzemes pasažieru pārvadājumu jomā, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – Direkcija) ir organizējusi atklāto konkursu un 2021. gada 9. aprīlī noslēgusi līgumu Nr. ATD/ST-2021/03-Ogre, Aizkraukle “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”” (turpmāk – Līgums) ar akciju sabiedrību “Liepājas autobusu parks” (turpmāk – Pārvadātājs). Direkcija iepirkuma dokumentācijas izstrādē nav iesaistījusi Ogres novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība), pat nekonsultējoties ar Pašvaldību maršrutu tīkla un pieturvietu plānošanā.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:50
Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 24. februārī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 7/2022 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”. Tā kā tie ir izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas 2023. gada 1. janvārī zaudēja spēku, Ogres novada pašvaldības domei ir jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Pamatojoties uz augstākminēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”, kurā, ievērojot pašvaldības budžeta iespējas brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, iekļauti atbalsta svētkos veidi un apmēri, to piešķiršanas un izmaksas kārtība, personas, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:46
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 35/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”. Tie tika izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas 2023. gada 1. janvārī zaudēja spēku. Tā kā saistošo noteikumu viens no tiesiskiem pamatojumiem ir likums “Par pašvaldībām”, Ogres novada pašvaldības domei ir jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par sociālās palīdzības pabalstiem”, kurā papildināta XIII. nodaļa “Pabalsts krīzes situācijā” ar 87. punktu, nosakot Ogres novada pašvaldības domes tiesības ar lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, palielināt 83.2. apakšpunktā noteikto pabalsta apmēru, ņemot vērā Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Par apbedīšanas pabalstu” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:44
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 34/2021 “Par apbedīšanas pabalstu”. Tie ir izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas 2023. gada 1. janvārī zaudēja spēku. Ņemot vērā, ka minēto saistošo noteikumu vienīgais tiesiskais pamatojums ir likums “Par pašvaldībām”, Ogres novada pašvaldības domei ir jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par apbedīšanas pabalstu”, kurā veikti redakcionāli labojumi, kas būtiski nemaina pabalstu saņemšanas nosacījumus, apmērus un pabalstu saņēmēju loku, saglabājot saistošo noteikumu piemērošanas kārtību.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Par apbedīšanas pabalstu” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:44
Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 34/2021 “Par apbedīšanas pabalstu”. Tie ir izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas 2023. gada 1. janvārī zaudēja spēku. Ņemot vērā, ka minēto saistošo noteikumu vienīgais tiesiskais pamatojums ir likums “Par pašvaldībām”, Ogres novada pašvaldības domei ir jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par apbedīšanas pabalstu”, kurā veikti redakcionāli labojumi, kas būtiski nemaina pabalstu saņemšanas nosacījumus, apmērus un pabalstu saņēmēju loku, saglabājot saistošo noteikumu piemērošanas kārtību.
 
Paziņojums par saistošo noteikumu “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37/2021 “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” nolikums”” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:42
Šobrīd Ogres novada pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kuros būtu noteikts, kas un kā veic dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un atbild par vides jautājumiem pašvaldībā.

Lai noteiktu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” kompetenci, pienākumus un uzdevumus dabas kapitāla ilgtspējīgā pārvaldībā un apsaimniekošanā un vides aizsardzības jautājumos, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37/2021 “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” nolikums”” un paskaidrojuma raksts.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:40
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) un fiziskām personām interešu izglītības programmu īstenošanai. Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības programmu licencēšanai iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.
 
Paziņojums par pašvaldības saistošo noteikumu “Par Ogres novada pašvaldības konkursu “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.03.2024 20:37
Konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada pašvaldība šādu konkursu organizējusi arī iepriekšējos gados, un šī konkursa norise Ogres novadā jau kļuvusi par tradīciju.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 298

ĪSUMĀ

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (14222). No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Armands (4779), Alīna (2744), Sandris (1373) un Gundega (1319). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Tāle (7), Klementīne (10), Bārbala (15), Rūsiņš (20), Ritums (33), Nameda (42), Līksma (51), Jurgita (60), Armanda (69) un Raina (95). Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 904 Jurģi, 621 Terēze, 546 Visvalži, 486 Georgi un 185 Raimondas.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ