er3.jpg
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ОГРЕ
Юбилейный тост Театра имени Михаила Чехова в честь 140-летия PDF Печать E-mail
01.10.2023 21:19
Здравствуй! Меня зовут Рижский русский театр имени Михаила Чехова, но ты можешь смело звать меня просто Чеховым! Потому что в свои 140 лет, отмечая юбилей, я наконец решил не просто называться Театром имени Чехова, но и стать Чеховым. Для этого мне нужно будет измениться, но не так уж и радикально, нет. Я иду в правильном направлении – туда, в бесконечность. Я иду только вперед. Как и прежде, я развиваюсь вместе со своим зрителем.

И в будущем я хочу в этот процесс развития добавить Мишу Чехова. Чехова-идеалиста. Чехова-методиста. Чехова-провокатора. Я волью сюда по ложечке всю чеховскую вселенную. Добавлю ровно столько Чехова, чтобы в полной мере «очеховиться».

Подмешаю того самого Мишу Чехова, который о виденье своего театра когда-то сказал так: «Это   место, где будут работать с душой. Но не в каком-то мистическом или религиозном смысле. В этом месте сущность человека, его душа будет заново открыта и осознана – и произойдет это с помощью средств театрального искусства. И что странно – это никому не будет казаться странным. Душу мы будем использовать как один из обычных инструментов самовыражения.
 
Čehova teātra 140 gadu jubilejas tosts PDF Печать E-mail
01.10.2023 21:08
Sveiki! 

Mani sauc Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, bet tu mani droši vari saukt par Čehovu! Jo savā 140 gadu jubilejā es esmu beidzot nolēmis ne tikai saukties par Čehova teātri, bet kļūt par Čehovu. Lai to izdarītu, man vajadzēs mainīties, bet ne tā radikāli, nē. Es eju pareizajā virzienā – tur, kur nav beigu. Es eju tikai uz priekšu.

Tāpat kā līdz šim, es attīstos kopā ar savu skatītāju. Un šai attīstībai turpmāk es gribu piemest klāt Mišu Čehovu.
Ideālistu Čehovu. Metodiķi Čehovu. Čehovu – provokatoru. Visu Čehova visumu piemetīšu. Tieši tik daudz Čehova, lai saietu pilnīgā Čehovā. To Mišu Čehovu piemetīšu, kurš par sava teātra vīziju kādreiz teica šādus vārdus: “Tā būs vieta, kurā strādās ar dvēseli. Bet ne tādā mistiskā vai reliģiskā nozīmē. Šajā vietā cilvēka būtība, viņa dvēsele tiks no jauna atklāta, apzināta, un tas notiks ar teātra mākslas līdzekļiem. Un kas dīvaini – tas nevienam neliksies nekas dīvains. Dvēseli izmantosim kā vienu no ierastiem pašizpausmes rīkiem. Un kad mēs visi to mācēsim savaldīt, tad sapratīsim, cik tā spēj būt konkrēta un patiesa.”
 
Ogres novada Uzņēmēju dienās PDF Печать E-mail
01.10.2023 20:53
Cienījamie Ogres novada uzņēmēji, mājražotāji un komersanti!

Tāpat kā jūs, arī mēs ticam Ogres novada uzņēmējdarbības spēcigajai attīstībai un potenciālam. Tagad mums ir izdevība kopīgi izcelt šo potenciālu un veidot veiksmīgu nākotni kopā. Mūsu Ogres novada Uzņēmēju dienas ir klāt, un mēs aicinām tieši tevi būt daļai no šīs lieliskās iespējas.

Ogres novada Uzņēmēju dienas ir unikāls pasākums, kas nes daudz vērtības tavam uzņēmumam un mājražotājiem. Tas ir ceļš, kā piesaistīt uzmanību gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū.

Šajā pasākumā tev ir iespēja prezentēt savu uzņēmumu, izrādīt savu produkciju un piedāvāt pakalpojumus plašākai auditorijai. Tas ir laiks, kad vari izcelt savu unikālo piedāvājumu.
 
Maksājumi neplānotajiem (avārijas) remontdarbiem PDF Печать E-mail
27.09.2023 22:08
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos ir iekļauta papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku veiktajām iemaksām neplānotajiem (avārijas) remontdarbiem uz noteiktu datumu (skatīt virs sadaļas “PATĒRIŅI”). Šie dzīvokļu īpašnieku veiktie maksājumi (robežās no 3 līdz 5 centiem par kvadrātmetru) tiek izlietoti neplānotu remontdarbu veikšanai konkrētā dzīvojamā mājā, piemēram, avāriju seku novēršanai (plīsis stāvvads, jumta bojājumu dēļ ir nekavējoties jāveic remonts vai iekšpagalmā izveidojusies bīstama bedre), kā arī citos gadījumos. Regulāru, nelielu ikmēneša iemaksu veikšana neplānoto remontdarbu izmaksu segšanai samazina dzīvokļu īpašnieku finansiālo slogu, ko var radīt lielāki neplānotie remontdarbi ēkā.

Apskatīt, kādi neplānotie remontdarbi dzīvojamā mājā ir veikti un kādas ir to izmaksas, var dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatos (sākot ar pārskatiem par 2023. gada 1. ceturksni). Dzīvokļu īpašnieki pārskatus var apskatīt klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (atlasīt filtru “Atskaites”). Pārskati tiek izsūtīti e‑pastos arī dzīvojamo māju pilnvarotajām personām un kontaktpersonām.
 
Neatkarības laukums – vēsturiski nozīmīga Ogres pilsētas daļa PDF Печать E-mail
27.09.2023 21:06
gres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 21. septembrī tika atbalstīts sagatavotais lēmumprojekts atcelt novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta lēmumu par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases Ogres novada pašvaldības prioritārajam investīciju projektam “Rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē” un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis skaidroja, ka šādu lēmumu ietekmējuši dažādi faktori, tomēr ideja par centrālā rotaļu laukuma izbūvi joprojām ir spēkā: “Ogre ir valstspilsēta, kuru nepieciešams arī atbilstoši attīstīt. Viens no elementiem ir pilsētas centrālā bērnu laukuma izveide, jo svarīgi ieguldīt naudu mūsu bērnu izglītošanā, iedzīvinot bērnu, jauniešu atpūtas vietās vietējās kultūras vērtības un varoņus. Aptaujas laikā iedzīvotāji sniedza dažādus ieteikumus rotaļu laukuma uzlabošanai, piemēram, skatuves un labierīcību izbūve, kas maina būvdarbu apjomu un izmaksas. Pašlaik šis projekts tiek izņemts no prioritāro projektu saraksta, lai to pilnveidotu un pakāpeniski attīstītu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm.”
 
Pašvaldība aicina paust viedokli par elektroskrejriteņu izmantošanas nosacījumiem Ogres novadā PDF Печать E-mail
26.09.2023 19:58
Ogres novada pašvaldība regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par bezatbildīgu elektroskrejriteņu izmantošanu pilsētu teritorijās, kā rezultātā notiek negadījumi, tiek traucēta gājēju un velobraucēju pārvietošanās, tāpat tie tiek atstāti ielu un ceļu krustojumos, zaļajā zonā, iemesti grāvjos un ūdenstilpēs u.tml. Šādas situācijas galvenie iemesli ir elektroskrejriteņu izmantošanas noteikumu trūkums, neatbilstoša infrastruktūra un ierobežota uzlādes staciju pieejamība.  

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumā veiktajiem grozījumiem pašvaldība ir tiesīga noteikt koplietošanas transportlīdzekļu (t.sk. elektroskrejriteņu) izmantošanas noteikumus, ātruma ierobežojuma zonas, novietošanas aizlieguma zonas, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un atbilstību drošības kritērijiem. Lai novērstu tirgus dalībnieku diskrimināciju, radot atšķirīgus konkurences apstākļus un darbības, Konkurences padome iesaka veikt potenciālās elektrisko skrejriteņu izmantošanas kārtības ietekmes, t.sk. uz konkurenci un uzņēmējdarbības vidi, izvērtējumu. Attiecīgi - jebkuram ierobežojuma ir jābūt samērīgam – ir jāizvērtē saprātīgs līdzsvars starp personu (šajā gadījumā elektroskrejriteņu nomas pakalpojuma sniedzēju) pamattiesību ierobežojumu un tām sabiedrības interesēm, kuru dēļ ierobežojums ir radīts.
 
“Novada Garšas“ sezonas noslēguma pasākums PDF Печать E-mail
26.09.2023 19:49
30. septembrī no pulksten 9.00 līdz 19.00 – ikviens aicināts uz “Novada Garšas“ sezonas noslēguma pasākumu “Nogaršo Latviju Rīgā!”  Āgenskalna tirgū.
Svētku atklāšana plānota pulksten 10.00, uzreiz pēc tam ķeroties klāt jau ceturtā Pārtikas produktu kvalitātes konkursa uzvarētāju apbalvošanai. 
Šogad konkursa žūrija – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes eksperti, Rīgas radošās industrijas tehnikuma pārstāvji, restorānu īpašnieki un šefpavāri, kā arī vīnziņi –  deviņās kategorijās novērtējuši 187 produktus no 74 ražotājiem. Kāds būs zelta, sudraba un bronzas medaļu sadalījums – uzzināsim jau šo sestdien. Savukārt pēc apbalvošanas ceremonijas ražotājiem būs iespēja tikties ar žūriju un uzzināt ko vairāk par tās secinājumiem. 
 
Ogres Centrālā bibliotēka - Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023 PDF Печать E-mail
26.09.2023 18:56
21. septembrī noslēdzās konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023”, kurā Ogres Centrālā bibliotēkas ēka Brīvības ielā 35 Ogrē ieguva 1.vietu nominācijā –  “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023”.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pauda gandarījumu par saņemto balvu un uzsvēra: “Ogres Centrālās bibliotēkas ēka, kas ir lielākā pasīvā publiskā koka konstrukciju ēka Latvijā, apvieno mūsdienīgu pieeju un vizuālo izskatu ar vides ilgtspēju, koncentrētā veidā ieviešot dažādus Latvijā inovatīvus risinājumus. Lepojamies, ka bibliotēkas apmeklētāju skaits ir dubultojies, arvien piesaistot kā mazus, tā lielus lasītgribētājus. Bibliotēka ir kļuvusi par reālu daudzfunkcionālu centru ar radošu, uz dažādām mērķauditorijām vērstu darba saturu. Ēka lieliski iekļaujas pilsētvidē, ir skaista, gaumīgi un mūsdienīgi iekārtota.” 
 
PASAKUMS REMIGRANTIEM “MANAS MAJAS VIDZEME”. PDF Печать E-mail
26.09.2023 18:50
Sestdien, 7. oktobrī, no plkst. 12.00 līdz 16.00 dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, netālu no Tīnužiem, Ogres novadā, notiks nu jau par labu tradīciju kļuvušais satikšanās pasākums remigrantiem “Manas mājas Vidzemē”.  Šī būs šogad jau trešā tīklošanās pēcpusdiena. Pasākums turpina Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatores Ingas Madžules martā aizsākto tradīciju - vienuviet aicināt Vidzemē dzīvojošās remigrantu ģimenes, lai tās savstarpēji tuvāk iepazītos, veidotu jaunas pazīšanās un paši draudzīgi risinātu sarunas par svarīgiem jautājumiem, kuri skar atgriešanos Latvijā.

“Manas mājas Vidzemē” ik reizi notiek citā Vidzemes reģiona vietā, lai remigrantiem būtu iespēja satikties tuvāk savai dzīvesvietai un veidot ciešāku saikni starp tuvā apkārtnē dzīvojošajām ģimenēm, kuras atgriezušās Latvijā. Pirmā tīklošanās pēcpusdiena notika Cēsīs martā, nākošā risināsies Valkas novada Kārķos septembra nogalē. Katru reizi tikšanās pulcē arvien vairāk interesentu.
 
Ogres novadā tiek īstenots projekts Jauniešu garantijas ietvaros PDF Печать E-mail
18.09.2023 21:49
Ogres novadā līdz 2023. gada 30. novembrim sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) tiek īstenots projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Nr.7.2.1.2/15/I/001, kas tiek nodrošināts ar Eiropas Sociālā fonda  (ESF) atbalstu.

Projekta atbalsta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū. Svarīgi minēt, ka atbalsts tiek sniegts tiem jauniešiem, kuri saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “Proti un Dari” Nr. 8.3.3.0/15/I/001.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 7 из 285

ĪSUMĀ

Teju puse Latvijas iedzīvotāju jeb 48 % domā, ka viņiem ir salīdzinoši laba veselība, taču pilnīgi veseli jūtas vien 13 % aptaujāto. Savukārt četri no desmit iedzīvotājiem (38 %) uzskata, ka viņiem ir slikta veselība – kā drīzāk sliktu savu veselību vērtē trešdaļa (28 %) aptaujāto, bet kā pavisam sliktu – 9 %, liecina Mana aptieka & Apotheka nu jau astotā ikgadējā Veselības indeksa pētījuma dati.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ