News

er3.jpg
No nākamā mācību gada Ogres 1. vidusskola kļūs par Ogres Kalna pamatskolu, bet Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu PDF Печать E-mail
26.01.2024 23:30
Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres 1. vidusskolas un Jaunogres vidusskolas iekšējo reorganizāciju. Ar 2024. gada 1. augustu abas mācību iestādes nodrošinās pamatizglītības programmas. Reorganizācijas rezultātā skolas ieguvušas arī jaunus nosaukumus.

Ogres novada Izglītības pārvalde, veidojot Ogres novada izglītības attīstības stratēģiju 2022. - 2027. gadam, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi uzdevumu izveidot mūsdienīgu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā. Ogres Valsts ģimnāzija no 2024. gada 1. septembra plānota kā vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogres pilsētas teritorijā.

2022. gada martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ka 2022./2023. mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā vairs netiks uzņemti izglītojamie 10. klasēs, savukārt 2023. gada februārī pašvaldības dome nolēma neuzņemt izglītojamos šo skolu 10. un 11. klasēs. Līdz ar to šajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā 10. - 12. klašu posmā mācās tikai 12. klašu skolēni.
 
Pašvaldībām, to iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām būs pieejami 6 milj. eiro viedo pilsētvides tehnoloģiju iegādei PDF Печать E-mail
26.01.2024 23:26
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros pašvaldībām un to iestādēm, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrībām būs iespēja ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas. Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir sagatavojusi grozījumus projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām", lai nodrošinātu projektu konkursa otrās kārtas organizēšanu. Par izstrādātajiem projektu konkursa nosacījumiem noris sabiedriskā apspriešana, kas ilgs līdz š.g. 3. februārim. KEM aicina iepazīties ar programmas nosacījumiem un sniegt konstruktīvus priekšlikumus. 
 
Klimata un enerģētikas ministrs K. Melnis skaidro: “Turpinot īstenot atbalsta programmu reģionālā un pašvaldību līmenī, mēs dodam iespēju pašvaldībām Latvijā samazināt kopējās pašvaldību izmaksas un ieviest viedus, inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas. Viedās pilsētvides tehnoloģijas ļauj samazināt tarifus, emisijas, veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu un paaugstināt energoefektivitāti. Tas ir tūlītējs ekonomisks un sociāls labums iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Piemēram, uzstādot saules paneļus notekūdeņu attīrīšanās iekārtās, tiek samazinātas kanalizācijas pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas, par ko norēķinās pašvaldību iedzīvotāji ik mēnesi.” 
 
KAIMIŅU NOVADĀ - JAUNS VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRS “BOTANIA” PDF Печать E-mail
23.01.2024 23:28

Nacionālais botāniskais dārzs sekmīgi pabeidzis 1460 m2 plašā vides izglītības centra “Botania” iekārtošanu un apmeklētājiem tas durvis vērs jau 1. februārī. Nacionālas nozīmes vides izglītības centra “Botania” būvniecība un iekārtošana ilga piecus gadus (2018.-2023.). Tā līdzfinansējumu nodrošināja Kohēzijas fonda Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts.


“No idejas līdz realizācijai pagājuši teju 10 gadi, piedaloties vairāk nekā 100 sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā aizraujošajā ceļojumā, patiesi iedziļinoties projekta ieceres būtībā! Paldies visiem, kas sadzirdēja mūsu vēlmes, atbalstīja ar padomu un dalījās savā pieredzē! Kopīgā darbā ir radīta telpa, kur līdztekus īstenosies brīvā laika pavadīšanas, ārpusskolas izglītības, sadarbības un tīklošanās funkcijas“, uzsver Artis Vītiņš, Nacionālā botāniskā dārza direktora p.i.
 
Aktuālie būvniecības darbi Ogres novadā PDF Печать E-mail
23.01.2024 23:21
Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Bijušajā Kaibalas skolas ēkā, kurā paredzēts ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi, turpinās iekšējās elektroinstalācijas, iekārto griestu izbūves, kā arī sienu flīzēšanas darbi. Objektā ir uzstādītas iekšdurvis, pabeigta sienu krāsošana, veikti ugunsdrošības prasībās noteiktie būvdarbi, noslēgumam tuvojas arī ventilācijas sistēmas izbūve.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “KUUM” atbilstoši 2022. gada novembrī noslēgtajam līgumam. Objekta izbūve ir sadalīta divās kārtās, pirmās kārtas ietvaros tiks pabeigti ēkas pārbūves darbi, ko paredzēts veikt līdz šī gada jūnijam.
 
Parku ierīkošanai pašvaldība plāno pārņemt savā īpašumā nekustamos īpašumus Saulstaru ielā 2 un Zvaigžņu ielā 6, Ogrē PDF Печать E-mail
21.01.2024 19:28
Lai nodrošinātu Pašvaldību likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, Ogres novada pašvaldības Finanšu komiteja 18. janvāra sēdē apstiprināja sagatavotos lēmumprojektus par nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 2 un  Zvaigžņu ielā 6, Ogrē pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par atsavināšanai paredzēto valsts nekustamo īpašumu Saulstaru ielā 2, Ogrē, kurš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7625 m2 (tai skaitā 5026 m2 platībā aizņem mežs) un būves - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis sanatorija “Saulstari”.
 
Gaidāms straujš ūdenslīmeņa kāpums upēs PDF Печать E-mail
21.01.2024 19:14
Atkušņa un nokrišņu ietekmē nākamās nedēļas pirmajā pusē gaidāma strauja ūdenslīmeņa paaugstināšanās un palieņu applūšana valsts rietumu un centrālās daļas upēs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lielākais ūdens kāpums gaidāms 23.-24.janvārī. Paredzams, ka upēs valsts rietumu un centrālajā daļā ūdenslīmenis palielināsies par 0,5-1,5 metriem, vietām pat par 2,5 metriem.

Latgales un Ziemeļvidzemes upēs ūdenslīmeņa kāpums būs krietni mazāks. Ja atkusnis valsts austrumu daļā būs neliels, ievērojams ūdenslīmeņa kāpums upēs nav gaidāms.
 
Bioloģisko atkritumu šķirošana var samazināt izmaksas iedzīvotājiem PDF Печать E-mail
18.01.2024 22:31
2024. gada 1. janvārī spēkā ir stājušās vairākas jaunas prasības atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas skar gan iedzīvotāju izdevumus, gan arī viņu ikdienas paradumus.

Nešķiroto atkritumu apsaimniekošana kļūst arvien dārgāka
Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežotu vides piesārņošanu, Latvijā pakāpeniski tiek palielināta Dabas resursu nodokļa likme nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanai. Saskaņā ar 7. decembrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā no šī gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas likme pieaug no 95 eiro līdz 110 eiro par vienu tonnu atkritumu, savukārt nākamajos divos gados – vēl par 10 eiro tonnā katru gadu. Attiecīgi mainās arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas poligoniem, tai skaitā SIA “Getliņi EKO”, kas apsaimnieko arī Ogres novada teritorijā radušos atkritumus (tarifs noteikts 146,39 eiro par tonnu 2024. gadā). Vēl viens faktors, kas ietekmē kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu, ir saistīts ar atkritumu izvešanu, un to nosaka atkritumu apsaimniekošanas kompānija, ar ko pašvaldība ir noslēgusi līgumu attiecīgajā teritorijā. Līdz ar to no gada sākuma palielinās iedzīvotāju izdevumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu.
 
Tavas nākotnes iespējas - studiju festivāls “L-Universs” PDF Печать E-mail
18.01.2024 22:21
23. un 24. februārī Latvijas Universitāte (LU) ikvienu interesentu – skolēnus, skolotājus, vecākus un citus – aicina uz Latvijā lielāko studiju festivālu “L-Universs”. Pasākums notiks LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Torņakalnā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un ieeja tajā būs bez maksas. 
“L-Universs” ir LU alternatīva ierastajai izstādei “Skola”, kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Kā lielākā Latvijas augstskola ar plašāko studiju programmu piedāvājumu, LU vēlas sniegt topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem iespējami pilnīgu informāciju un iesaistes iespējas.
 
Ielu un ceļu uzturēšanas kārtība Ogres novadā PDF Печать E-mail
16.01.2024 21:52
Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers stāsta, ka ziemas uzturēšanas darbi notiek atbilstoši ielu uzturēšanas klasēm, kas ir sadalītas, skatoties pēc autotransportu intensitātes. “Katrā ielā tiek saskaitītas, cik diennaktī pārvietojās automašīnas. Pēc tam izmantojam speciālas formulas, no kurām tiek noteikta, kāda ir šī uzturēšanas klase.”

Viņš atklāj, ka Ogres novada izstrādātās ceļu specifikācijas balstās uz Latvijas valsts ceļu specifikācijām. Tajās ir atrunāta katras uzturēšanas klases, sniega tīrīšanas, kaisīšanas, rievošanas u.c. darbu kārtība, un tā ir apstiprināta ar domes lēmumu.
 
 Pēteris Bužers uzsver, ka pirmajā vietā vienmēr ir autobusu maršruti. “Tā ir visaugstākā klase, jo cilvēkiem ir jātiek uz darbu, uz vilcienu un citur.” Savukārt pēc tam tiek pievērsta uzmanība platākajām ielām. “Tās notīrām ātrāk un tikai tad ķeramies pie mazajām ielām. Protams, daudziem iedzīvotājiem ir pretenzijas par to, ka viņu konkrētā iela tiek notīrīta tikai pēc vairākām stundām, taču tāda ir kārtība. Sākumā lielākās ielas un pēc tam pārējās. Pie tā mēs strikti pieturamies.”
 
Saules paneļi – luksuss vai pieejama iekārta, ko varam atļauties? PDF Печать E-mail
16.01.2024 13:25
Latvijā šobrīd ir aptuveni 18 tūkst. mājsaimniecību, kas jau uzstādījušas saules paneļus un ražo “zaļu” enerģiju savam patēriņam. Saules paneļu popularitāte uzplauka, jo īpaši 2022. gada pavasarī – brīdī, kad Ukrainā sākās Krievijas plaša mēroga iebrukums, un tā rezultātā tirgū strauji pieauga elektroenerģijas cenas. Interese iedzīvotāju vidū joprojām ir augsta,  īpaši pērn rudens sezonā un 2023. gadu noslēdzot. Par valsts atbalsta programmu skaidro Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).  
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzsver: “Saules paneļi uz privātmājas jumta vairs nav retums. Interese kļūt par zaļās enerģijas ražotāju mājsaimniecību vidū arvien pieaug. Tā ir iespēja gan pasargāt savu maciņu no elektrības cenu svārstībām biržā, gan ietaupīt elektrības izmaksas, vienlaikus būt arī videi un klimatam draudzīgam. Tie, kuri vēl tikai plāno vai ir pārdomās par saules paneļu uzstādīšanu, aicinu iepazīties ar ceļvedi, kas var uzskatāmi palīdzēt mājsaimniecībām pieņemt pārdomātu un izsvērtu lēmumu. Turklāt interesentiem ir iespēja saņemt valsts atbalstu līdz 4000 eiro – izdarot izvēli par labu zaļākam risinājumam savam mājoklim.”
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 298

ĪSUMĀ

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (14222). No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Armands (4779), Alīna (2744), Sandris (1373) un Gundega (1319). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Tāle (7), Klementīne (10), Bārbala (15), Rūsiņš (20), Ritums (33), Nameda (42), Līksma (51), Jurgita (60), Armanda (69) un Raina (95). Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 904 Jurģi, 621 Terēze, 546 Visvalži, 486 Georgi un 185 Raimondas.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ